İletişim Teknolojilerin Haberleşme Araçlarındaki Gelişimi ve Bu Araçlara Maddi Gelir Sağlayan Reklamlarda Kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilginin en değerli varlık olduğu bugün, dünya global ve glokal kavramların içinde varlığını sürdürmeye çalışan bir küre olarak kendinden söz ettirmektedir. Mevcut konjonktürde teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği ve yer değiştirdiği iletişim sürecinde, insanoğlu bu gelişmelerin içinde varlığını sağlamlaştırabilmek adına kendini geliştirmeye ve mevcut durumunu korumaya çalışmaktadır. Robotların insanların yerini aldığı, hatta robotların insanları yönettiği bilim kurgu filmlerinin varlığının gerçek olması, 21. yüzyılın başlarında artık imkânsız olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Dil, yazı, matbaa, bilgisayar, internet, intranet, cep telefonu, msn, 3G, 3D teknolojilerindeki gelişmelerin sonunun gelmeyeceği artık kesinlik kazanmış durumdadır. İnanılmaz teknolojik yenilikler ve gelişmeler entelektüel insan sirkülasyonunun sürekli bir hale gelmesini sağlamıştır. Çünkü günümüz dünyasında bireyler ister iletişim, ticaret, eğitim, reklam isterse de eğlence olsun her alanda iletişim sürecindeki gelişmeleri takip etmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorunda olan medya organları bu yatırımları gerçekleştirebilmek adına büyük paralar harcamaktadırlar. Medya organlarının bu masraflarını karşılamak için tek maddi gelirlerini ise yayınladıkları reklamlar oluşturmaktadır. Ancak günümüz insanı her şeyden çabuk sıkıldığı ve hep yenilik aradığı için reklamların hem yapımında hem de yayınında sürekli teknolojinin en son ürünlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada hızla gelişen teknolojik gelişmelerin tarihsel süreci ele alınacaktır. Bununla beraber bu gelişmelerin geldiği en son noktada iletişim, eğitim, ticaret ve reklamdaki uygulama alanlarına değinilecektir. Bu alanlarda yaşanabilecek gelecekteki yapılanmalarda dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili öngörülerde bulunulmaya çalışılacaktır.
Today when the information is the most valuable property, the world, as a sphere that struggles to keep its existence in the concepts of global and glocal, is becoming more popular. In the present conjuncture, in the current information technology which technological developments rapidly advances and changes, human beings try to improve themselves and keep their current status in order to strengthen their existence in these developments. When the existence science fiction films that robots supersede human beings, even they rule the human comes true, it is gradually receding from being impossible at the beginning of 21.st century. Now it is certain that the developments in language, writing, printing press, computer, internet, intranet, mobile phones, msn, 3D and 3G technologies will never last. Unbelievable technological innovations and developments lead the continuous circulation of intellectual individuals. Because, individuals have to follow up the developments in the communication process in every field, no matter they are in communication, trade, education, advertisement or entertainment. Besides, the media organs that have to closely follow up the technological developments spend money in huge amounts in order to execute these investments. The only income of media organs to cover such expenses is the advertisements they broadcast. However, it is obligatory to use the latest products of continuous technology during both production and broadcasting of the advertisement since individuals of our time easily get bored and always seeks for innovations. In this study, historical process of the rapidly emerging technological developments will be discussed. Nevertheless, their application fields in communication, education, trade and advertisement will be mentioned at the latest point that those developments have reached. Some predicts will be done related to the occasions that are possible to be experienced in future structuring in those fields.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İletişim teknolojileri, haber, reklam, gelişim, Communication technologies, news, advertisement, development

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1-2

Künye

Şimşek, S., (2010). İletişim Teknolojilerin Haberleşme Araçlarındaki Gelişimi ve Bu Araçlara Maddi Gelir Sağlayan Reklamlarda Kullanımı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13(1-2), 97-118.