Aydının halkla imtihanı: Ziya Gökalp’in “halka doğru” düsturu bağlamında cumhuriyet’in ilk çeyreğinde türk romanında idealist öğretmen tipleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde yazılan romanlardaki Anadolu’yu aydınlatmayı kendilerine amaç edinen idealist öğretmen tipleri, Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” düsturu açısından ele alınacaktır. Şöyle ki; Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde, Millî Mücadelede Misak-ı Millî olarak sınırlandırılmış Anadolu topraklarıyla savaşa tüm gücüyle destek veren Anadolu halkı merkeze alınarak Anadolu hassasiyeti önem kazanır. Dönem romancıları da başta “Halkçılık” olmak üzere Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda Anadolu’yu tüm sorunlarıyla romana konu ederler. Anadolu’ya ve halka doğru bu yönelişte, Ziya Gökalp’in çerçevesini çizdiği “Halka Doğru” tezi de etkilidir. Gökalp, halka doğru gitmesi gereken aydınların tamamiyle halka doğru gitmiş olmak için halkın içinde yaşayarak, ondan millî kültürü tamamiyle almaları lâzım geldiğini; bunun için de Türkçü gençlerin öğretmenlikle köylere gitmesi gerektiğini belirtir. Dolayısıyla dönem romancılarının, eserlerinde, Anadolu halkına doğru gitme misyonuyla donattıkları ilk meslek grubu öğretmenlerdir. Bu bağlamda; Çalıkuşu (1922), Yakılacak Kitab (1928), Yeşil Gece (1928), Acımak (1928), Vurun Kahpeye (1926); öğretmen tipleri işleyen romanlardır.
In this study, written novels in the first quarter of the Republic idealistic teacher who set themselves the goal of Anatolia types of lighting, Ziya Gokalp’s “Halka Doğru” will be discussed in terms of the motto. Namely, in the first quarter of the Republic, as the National Pact of National Struggle in full force in support of limited war in the territory of the Anatolian and Anatolian people taking center accuracy is important. The novelists of the period, especially “populism” in accordance with the principles of the Republic, including all of Anatolia are subject to novel problems. Anatolia and the public towards drawn by the framework of Ziya Gokalp, “Halka Doğru” thesis are also effective. Gokalp, people need to go to the right of intellectuals to be gone completely to the right of the people living in public, he ought to take the national culture that is completely, it should go to the villages indicates öğretmenlikle Turkist youth. So the novelists of the period, in their works, teachers are the first professional group to move toward the mission of the people of Anatolia. In this context, Çalıkuşu (1922), Yakılacak Kitab (1928), Yeşil Gece (1928), Acımak (1928), Vurun Kahpeye (1926); novels contain the types of teacher.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kültürel Çalışmalar

Kaynak

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

10

Künye