Adıyaman Efsanelerini tasnif denemesi ve bunlar üzerinde bir değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede, Adıyaman ve çevresinden derlenen 171 efsane tasnif edilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireysel ve toplumsal açıdan efsanelerin işlevleri üzerinde durularak karakter yapılanmasında ve ortak idealler belirlemede efsanelerin rolü anlatılmıştır. Bir toplumu anlamanın yolu o toplumun beslendiği kaynakları tanımakla olur. Kültürel beslenme kaynaklarımız arasında çok önemli bir yeri olan efsanelere dikkat çekilerek bu efsanelerin çeşitli açılardan yöre halkı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Üzerinde durulan kimi efsanelerin özetleri verilmiş, milletlerin tarihî hafızalarının oluşmasında efsanelerin önemine işaret edilmiştir. Bu bağlamda Adıyaman efsanelerinin Türk milletinin ortak hafızasının oluşumu ve kültür birliğini sağlamadaki fonksiyonu da anlatılmaya çalışılmıştır.
In this paper, 171 legends collected in Adıyaman and its surroundings have been classified and assessed in general terms. The functions of the legends in individual and social respect has been emphasized and their roles in character-building and determining common ideals have been mentioned. The best way to understand a society is to get to know the sources it feeds. As a highly significant element among the cultural sources, the effects of the legends in various ways on the people in the region have been pointed out. In this study, the summarized versions of some legends, which seem to be more important than the others, have been included and the significance of the legends in the formation of historic memory of the nations has been explained in detail. In this respect, the function of Adıyaman legends in the formation of common memory of Turkish nation and supplying the cultural unity has also been examined thoroughly.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/78

Anahtar Kelimeler

Efsane, Adıyaman efsaneleri, Tasnif, Gölbağı, Kör Semsur, Öküz Minare, Kız Kapan, Sözün özü, Kültür, Legend, Adıyaman legends, Classification, Culture

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tozlu, N. (2011). Adıyaman Efsanelerini tasnif denemesi ve bunlar üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (26), 119-136.