Nöral tüp defektleri ve doğuştan kalp hastalığı birlikteliği: Ekokar- diyografi yapılması mutlaka gerekli mi?

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu retrospektrif çalışma nöral tüp defekti olan çocuklardaki doğuştan kalp hastalığı sıklığını belirlemek için yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındıktan sonra nöral tüp defekti tanısı olan vakaların ekokardiyografi verileri üç yıl için retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışma, yaşları ortalama 21.723.5 ay olan 82 hastayı içermektedir. Nöral tüp defekti olan çocuklardaki doğuştan kalp hastalığı sıklığı %17.1 idi. En sık görülen nöral tüp defekti meningomyelosel (%73) iken, en sık görülen doğuştan kalp hastalığı ise atriyal septal defekt idi (%6.3). Sonuç: Yazarlar nöral tüp defektinde doğuştan kalp kusurlarının rapor edildiğinden daha sık olduğunu bildirmektedirler ve tarama ekokardiyografi gerekmektedir. Bu nedenle, bu durum özellikle hastalardaki küçük veya büyük cerrahi prosedürlerde akılda tutulmalıdır
This retrospective study have been made to determine the prevalence of congenital heart disease in children with neural tube defects. Methods: In this study, echocardiographic data of cases with the diagnosis of neural tube defects were retrospectively analyzed for three years after Selcuk University Faculty of Medicine Ethics Committee approval was obtained. Results: Study included 82 children with a mean age of 21.7±23.5 months. The overall prevalence of congenital heart disease was 17.1% in children with neural tube defects. While the most common neural tube defect was meningomyelocele (73%), the most common congenital heart disease was atrial septal defect (6.3%). Conclusion: The authors finalize that congenital heart defects are more common than reported in neural tube defects, and screening echocardiograms are required. Therefore, this should be kept in mind especially in patients requiring minor or major surgical procedures

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

1

Künye