Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Di- zisinin Alımlama Analizi

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, "Pepee" çizgi dizisinin ebeveynler ve çocukları tarafindan nasıl alımlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 11 kişi ile gerçekleştirilen çalışmada, derinlemesine mülakat-- larla, alımlama esaslarına yönelik izleyici tasarımları gözlemlenmiştir. Çalışmada, çizgi dizi-- nin izlenmesinin ardından programın katılımcılarda bıraktığı bilişsel etkileri tespit etmek ama cıyla her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ile izleyicilerin iletilere karşı fazlasıyla hassas olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaya katılan katılımcıların ortak cevaplar verdiği ve ortak imajların oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal ve demografik açıdan farklı kesimlerden seçilmesine rağmen, ortak kod açımlama sayesinde, ortak bir hareket oluşturduğu görülmektedir. Çalışmamıza konu olan "Pepee" çizgi dizisinin egemen iletilerinin, bütün algı düzeylerinde ortak bir imaj yaratması da çalışmamızda ortaya konmuş-- tur.
In this study, "Pepee" cartoon series by the parents and the children try to determine how the reception. Study was carried out with 11 people, in—depth interviews and audience reception to the facts observed designs. The study participants left the program after watching the cartoon series in order to determine the effects of cognitive—depth interviews were conducted with each participant individually. Working with the audience is very sensitive to messages that have been excavated. Common answers given by the participants in the study and shared images were detected. Although the selection of participants from different backgrounds, social and

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

33

Künye