Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Di- zisinin Alımlama Analizi

dc.contributor.authorBalcı, Emre Vadi
dc.date.accessioned2020-03-26T18:40:56Z
dc.date.available2020-03-26T18:40:56Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, "Pepee" çizgi dizisinin ebeveynler ve çocukları tarafindan nasıl alımlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 11 kişi ile gerçekleştirilen çalışmada, derinlemesine mülakat-- larla, alımlama esaslarına yönelik izleyici tasarımları gözlemlenmiştir. Çalışmada, çizgi dizi-- nin izlenmesinin ardından programın katılımcılarda bıraktığı bilişsel etkileri tespit etmek ama cıyla her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ile izleyicilerin iletilere karşı fazlasıyla hassas olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaya katılan katılımcıların ortak cevaplar verdiği ve ortak imajların oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal ve demografik açıdan farklı kesimlerden seçilmesine rağmen, ortak kod açımlama sayesinde, ortak bir hareket oluşturduğu görülmektedir. Çalışmamıza konu olan "Pepee" çizgi dizisinin egemen iletilerinin, bütün algı düzeylerinde ortak bir imaj yaratması da çalışmamızda ortaya konmuş-- tur.en_US
dc.description.abstractIn this study, "Pepee" cartoon series by the parents and the children try to determine how the reception. Study was carried out with 11 people, in—depth interviews and audience reception to the facts observed designs. The study participants left the program after watching the cartoon series in order to determine the effects of cognitive—depth interviews were conducted with each participant individually. Working with the audience is very sensitive to messages that have been excavated. Common answers given by the participants in the study and shared images were detected. Although the selection of participants from different backgrounds, social anden_US
dc.identifier.endpage263en_US
dc.identifier.issn1300-5766en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage243en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeE1qWTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/29112
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleYeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Di- zisinin Alımlama Analizien_US
dc.title.alternativeNew Turkish Children Series Phenomenon "Pepe" Cartoon Series Analysis of Receptionen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar