Mevlâna Celaleddin Rumi ve La Fontaine’de hoşgörü algısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hoşgörü kavramı evrensel bir değer, bir erdem ve bir ahlâk unsuru olsa da kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya değişiklik gösterebilmektedir. Tarih boyunca birçok felsefi akımın, sosyal hareketin ve insan hakları çalışmasının temelinde yer alan bu kavram, özellikle edebi eserlerde yüzyıllar boyunca işlenmiş, insan ilişkilerinde temel şartlardan biri olarak kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Bu çalışmada İslam âlim ve yazarlarından Mevlâna Celaleddin Rumi ile Fransız hikâyeci ve fabl yazarı La Fontaine'in "hoşgörü" algısı eserlerinden örnekler verilerek ele alınmıştır. Mevlâna'nın ve La Fontaine'in hayatı, görüşleri, öncüsü oldukları edebi türler bu bakış açısı ile ortaya konulmaktadır. Türk- İslam kültüründe tartışılmaz bir yere, ulaşılmaz bir mertebeye sahip olan Mevlâna Celaleddin Rumi, "hoşgörü sultanı" olarak kabul edilir. Bütün insanlığı, dil, din ve ırk ayırımı yapmaksızın seven ve kucaklayan Mevlâna Celaleddin Rumi, başta Mesnevî olmak üzere bütün eserlerinde hoşgörüyü erdemlerin en yücesi atfetmiştir. Dini felsefesi ve tasavvuf anlayışı ile kendini göstermiştir. La Fontaine milyonlarca çocuğa hayvan sevgisiyle birlikte ahlak ve hoşgörü dersi vermiş ve fabllarında kıssadan hisse vererek bütün dünya çocuklarına hitap etmiştir. La Fontaine'in fablları, bu evrensel kimliği ve birçok mesajı içermektedir. Mevlâna Celaleddin Rumi ve La Fontaine farklı zamanlarda ve farklı kültürlerde yaşamış olsalar bile, katılığa, şiddete, bağnazlığa kesin ve kararlı bir tavırla karşı çıktıklarından dolayı birbirine benzerler
Even if the tolerance concept is a universal value, virtue and a moral element, it may vary according to the culture and the geography. This notion forming the essential of many philosophical currents, social movements and human right studies throughout history, especially is treated in the literary works for centuries and is transfered to other generations as the fundamental feature of human relationships. In this study, the “tolerance” perception of Mawlana Jalal-ad-Din Rumi who is an Islam scholar and writer, and La Fontaine, who is a French story writer and fabulist has been discussed. Rumi’s and La Fountaine’s lives, ideas and the literary genres that they pioneer are dealt within this perspective. Jalal-ad-Din Rumi having an indisputable and great place in the Turkish Islam culture has been considered as the sultan of tolerance. Embracing all the humanity without any discrimination of language, religion and race, he considers the tolerance as the highest of the virtues in all his works ,especially in his Masnawi. La Fontaine gives lessons of morality and tolerance with the animal affection to millions of children and address to all world children by giving the morality in his fables. The fables of La Fontaine include this universal identity and many messages. Even if La Fontaine and Mawlana Jalal-ad-Din Rumi were living in different periods and different cultures, they resemble each other because they oppose definitively to the rigidity, the violence and the fanatism

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

8

Künye

Boyacıoğlu, F., Erdağ, S. (2013). Mevlâna Celaleddin Rumi ve La Fontaine’de Hoşgörü Algısı. Turkish Studies (Elektronik), 8(8), 325-340.