İhracat odaklı ekonomilerde teknoloji, inovasyon ve kalkınma: Türk ve Kore ekonomileri karşılaştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerin ihracata dayalı ekonomilerinde teknolojik yeniliklerin ve inovasyonun rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kitlesel üretim sistemlerinin düşüşü, teknoloji ve tasarım odaklı üretimin küresel ekonomide ağırlık kazanması, gelişmekte olan ülkeleri, kendi ihracat odaklı ekonomilerini teknolojik yenilik ve inovasyon yoluyla küresel ekonomiye entegre etmeye itmektedir. Çalışmada Türk ve Guney Kore ekonomileri, kalkınmaya dair sosyolojik teoriler ile teknoloji ve inovasyona dair tartışmalar çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Türkiye, ekonomik liberalleşme ve kalkınma sürecine Kore’den önce başlamış olmasına rağmen, Kore Türkiye’den yüksek bir kalkınma seviyesine erişmiştir. Kore deneyiminin arakasındaki parametreler Türk kalkınma deneyimi ile karşılaştırılarak incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Modernleşme, Kalkınma, Teknoloji, İnovasyon, Küreselleşme, Modernization, Development, Technology, Innovation, Globalization

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

21

Künye

Sarı, Ö. (2011). İhracat odaklı ekonomilerde teknoloji, inovasyon ve kalkınma: Türk ve Kore ekonomileri karşılaştırması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (21), 177-202.