Kaydi sisteme ilişkin 6102 sayılı türk ticaret kanunu hükümlerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sermaye Piyasası Kanununa 1999 yılında Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi başlıklı 10/A maddesinin eklenmesi ile birlikte, sermaye piyasası araçları açısından hukuki olarak kaydi sisteme geçilmiştir. Sistemi yürütecek olan Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulması ve sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi (borsada işlem gören anonim şirket paylarının kaydileştirilmesi 28.11.2005) ile birlikte de kaydi sistem fiili olarak uygulanmaya başlamıştır. Kaydi sistem, esas itibariyle, Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenmiştir (SPKn m.10/A). Halka açık anonim şirketlerin borsada işlem gören payları da kaydi sistem kapsamında olmasına rağmen, 6762 sayılı TTKda kaydi sistem hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 6102 sayılı TTKda ise, kaydi sisteme ilişkin bazı hükümler yer almaktadır. Bu çalışmada 6102 sayılı TTKda yer alan kaydi sisteme ilişkin hükümlerin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Book Entry system has been came into f orce legally by the adding of article 10/A of Stock Exchange Act (SEA) with the top ic of Dematerialization of Securities in 1999. With the constructing of Central Registry Agency which will conduct the system and dematerialization of Securities (Dematerialization of j oint-stock corporation s PubliclyTraded Shares 28.11.2005), application of book entry system has been started actively. Book Entry system has essentially been regulated in the Stock Exchange Act (Article 10/A of SEA). Even though the j oint-stock corporation s PubliclyTraded Shares are included in book entry system, there is no p rovision about book entry system in TCC Law No 6762. However, there are some p rovisions related to book entry system in TCC Law No 6102. This study has been p repared in order to analyze the p rovisions of TCC Law No 6102 related to book entry system.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk

Kaynak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

2

Künye

Ünal, M. (2012). Kaydi Sisteme İlişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18(2), 819-836.