Gençlik politikası bağlamında, Türk gençliğinin devleti algılama biçimi ve devletten beklentileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

"Gençlik Politikası Bağlamında, Türk Gençliğinin Devleti Algılama Biçimi ve Devletten Beklentileri? başlıklı bu çalışmanın amacı, Türkiye'de devletin günümüzde yaşayan gençlerle ilgili politikaları üretme sürecinin harekete geçirilmesine katkıda bulunmaktır. Fakat bu süreçte tam anlamıyla bir ilerleme olmadığı sorunsalı çıkıyor karşımıza. Nitekim birçok çalışma devletin gençlik politikası üretiminde gençliğin özerk birey olma sürecini yaşayabilmesini ve toplumsal hayatta genç olarak var olabilmelerini hedefleyen bir yaklaşımı sergilemesini savunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de en kapsamlı çalışma Birleşmiş Milletler (BM)'in 2008 yılında yapmış olduğu Türkiye raporudur. Fakat bu konuda her yıl farklı ilerlemeler olduğu duyurulmakta ve gençlerin devleti algılama biçimlerindeki değişiminin ne olduğu bilinmemektedir. Bu gün gelinen noktada Türkiye, gençler için doğru fırsatları yaratabilirse ve onları geleceğin yüksek getirili iş pozisyonlarına hazırlamak üzere eğitimlerine yeterli yatırımı yaparsa, bu tarihi fırsatı etkin bir şekilde kullanmış olacaktır. Çünkü çok büyük sayıda yüksek nitelikli gence ihtiyaç duyan ve aynı zamanda onlara fırsatlarla dolu bir gelecek sunacak olan devletin bu alanda günümüzde neler yaptığı ve gençlerin devletten beklentileri büyük önem taşımaktadır. Bu durum ise çalışmanın ve uygulamanın önemini de ortaya koymaktadır.
Relevant policies of the state to produce young people who live in Turkey today is to contribute to the mobilization process. But progress in this process is not fully come upon a question. In fact, a lot of work in producing the state youth policy and youth process of becoming autonomous individual shave a social life as a young advocates, to show an approach aims to become an. In this context the most comprehensive study of the United Nations (UN) in Turkey in 2008 and his report. But progress on this issue is announced each year in different formats and the exchange of young people's perception of what the state is not known. These days Turkey at this point, the right opportunities for young people and training to prepare them to invest enough in the future if high-income positions in business, this historic opportunity will be used effectively. Because a very large number of highly qualified young people in need and also offer them a future full of opportunities and young people in his state of the state?s expectations of what this area is of great importance today. This situation reveals the importance of the study and practice.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algı, Devlet, Devlet anlayışı, Gençler, Gençlik, Türkler, Perception, Goverment, State understanding, Youngs, Youth, Turks

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarı, E. (2011). Gençlik politikası bağlamında, Türk gençliğinin devleti algılama biçimi ve devletten beklentileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.