XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra'nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

XIX. yüzyılın ortalarındaki idarî düzene göre Çumra, Konya Vilayeti merkez kazasına bağlı bir köy statüsündedir. Bu dönemde Çumra’da ikamet eden insanlar, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi geçimini ziraat ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Bunların dışında bazı faaliyetlere rastlanmakla birlikte bu faaliyetler temel geçim alanı olmaktan uzaktır. Üstelik şehir ve kasabalarda icra edilen sınaî ve ticari faaliyetlere de tesadüf edilmemektedir. Bu çerçevede XIX. yüzyılın ortalarında Çumra’da yaşayan ailelerin, ortalama bir çift öküzü, bir binek hayvanı ve bir ineği ile yaklaşık 50 dönümlük arazilerinde asgari geçimlerine yetecek ölçekte tahıl üretimi gerçekleştiren tipik bir Anadolu köylüsü olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, hane başına düşen küçükbaş hayvanların fazlalığı ve kökboya bitkisi üretiminin yaygın ve yoğun olarak yapılıyor olması gibi özellikler, Çumra Köyü’nü daha nitelikli kılmıştır.
According to the administrative system in the mid-19th century, Çumra was a village affiliated to the central district of the Province of Konya. People who were settled in Çumra during this period earned their living from farming and animal husbandry as in many parts of Anatolia. Though some other activities are also observed, they are far from being the main means of subsistence. Moreover, industrial and commercial activities conducted in cities and towns are not encountered there, either. In this framework, it can be said that a typical family

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

24

Künye

Muşmal H. (2008). XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra'nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre). Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(24), 253-276.