Kurum I?çi? I?leti?şi?m Düzeyi?ni?n Beli?rlenmesi?ne Yöneli?k Bi?r Alan Araştırması (Konya Mali? Müşavi?rli?k Büroları Örneği?)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma yeminli mali müşavir bürolarında kurum içi iletişim düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Birlikte çalışan insan etkileşim kurmak zorundadır; işgörenler ihtiyaçlarını, düşüncelerini, planlarını, uzmanlıklarını birbirlerine aktarmak zorundadırlar. İletişim bu bağlamda bilginin paylaşıldığı, etkinliklerin koordine edildiği ve daha iyi kararlar alma anlamına gelmektedir İletişim, kurumsal yapı, amaç ya da işlevleri ne kadar farklı olursa olsun bütün örgütlerde işlevleri, grupları ve bireyleri tek bir amaçta toplayan bir araç olacaktır. Bunun bir sonucu olarak etkili kurum içi iletişim; resmi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için çok önemli bir faktördür. lyi işleyen bir muhasebe ve denetleme düzenini kurmadan, iktisadi olarak kalkınmış ve istikrarlı bir seviyeye yükselmiş bir ülke düşünülemez. Bu bağlamda yeminli mali müşavirlik ülkemizin ekonomik açıdan kalkınması açısından önemli katkıları olan meslek dalıdır. Yeminli mali müşavirlik bürolarında verilen hizmetin etkinliği ve verimliliğini etkileyen unsurlardan biri de kurum içi iletişimin etkin bir şekilde işleyişidir.
This study is carried out in order to determine the intra-organization communication level. People working together have to communicate. Employees need to communicate their needs, thoughts, plans and experiences to each other. At this point communication means the sharing of knowledge, coordination of activities and making sound decisions. Communication is a medium that incorporates the functions, groups and events at a common point. As a result of this fact efficient intra-organization communication is an important factor for public sector, private sector and non governmental organizations. It is impossible to think about reaching to a developed and stable level without constructing an effective and sound working accounting and supervision department. With this respect public accountant professionals are important regarding to the development and stability of our country. One of the important factors affecting the services being served in public accountant offices is the efficient flow of intra-organizational communication.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Çöllü, E. F., Summak, M. E., (2009). Kurum İçi̇ İleti̇şi̇m Düzeyi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Alan Araştırması (Konya Mali̇ Müşavi̇rli̇k Büroları Örneği̇). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 249-262.