Evaluation of Aflatoxin B1 Binding Capacity with Mix Toxin Binder using Central Composite Design

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024 Nisan

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aflatoxin B1 (afl B1) binding capacity of a mixed toxin binder used in poultry nutrition was determined using the central composite design technique. Experimental conditions such as pH, temperature, and incubation time for the determination of the binding capacity of the mixed binder were optimized for Central Composite Design. The impact of these three independent variables on the percentage binding of aflatoxin B1 was evaluated at different five levels (-1.68, -1, 0, 1, 1.68). The optimum experimental conditions were 5.8 pH, 42°C temperature, and 94.11 minutes incubation time, respectively, using a quadratic model and desirability function. A significant effect of each independent variable was observed on the percentage binding efficiency of aflatoxin B1. Under optimum experimental conditions, aflatoxin B1 binding capacity with mix toxin binder was found to be 97%. The results of the present study indicated that the mixed binder is very suitable for binding aflatoxin B1 and the central composite design can be used effectively in determining the optimized parameters for improving toxin binding capacity of aflatoxin B1.
Kanatlı beslenmesinde kullanılan karışık bir toksin bağlayıcı olan aflatoksin B1'in bağlama kapasitesi, merkezi kompozit tasarım tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Karışım bağlayıcının bağlama kapasitesinin belirlenmesi için pH, sıcaklık ve inkübasyon süresi gibi deneysel koşulların optimizasyonu için merkezi kompozit tasarım kullanılmıştır. Bu üç bağımsız değişkenin aflatoksin B1'in bağlanma yüzdesi üzerindeki etkisi beş seviyede (-1.68, -1, 0, 1, 1.68) uygulanmıştır. Bu değişkenlerin 3 boyutlu grafikler dikkate alındığında aflatoksin B1 bağlanması üzerinde önemli etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Kuadratik model ve desirability fonksiyonu yardımıyla optimum deneysel koşullar pH 5.8, sıcaklık 42°C ve inkübasyon süresi 94.11 dakika olarak tespit edilmiştir. Her bir bağımsız değişken, aflatoksin B1'in bağlanma yüzdesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahipti. Optimum deney koşullarında karışık toksin bağlayıcının aflatoksin B1'i %97 gibi yüksek bir oranda bağladığı belirlenmiştir. Sonuçlar, karışım bağlayıcının aflatoksin B1'in bağlanması için çok uygun olduğunu ve merkezi kompozit tasarımın toksin bağlayıcıların toksin bağlama kapasitesinin belirlenmesinde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aflatoxin B1, Binding capacity, Central composite design (CCD), Optimization, Toxin binder, Toxin binder, Bağlama kapasitesi, Merkezi kompozit tasarım (CCD), Optimizasyon, Toksin bağlayıcı

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

1

Künye

Yalçın, N. F., Cantekin, C., Uğuz, H., Alataş, M. S., Sherazi, S. T. H., Topkafa, M., (2024). Evaluation of Aflatoxin B1 Binding Capacity with Mix Toxin Binder using Central Composite Design. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 50(1), 14-19. Doi: 10.35238/sufefd.1388933