Koyun ve sığır örneklerinden arcanobacterium pyogenes izolasyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu ile identifikasyonu

dc.contributor.authorHadimli, H. Hüseyin
dc.contributor.authorErganiş, Osman
dc.contributor.authorKav, Kürşat
dc.contributor.authorSayın, Zafer
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:11Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:11Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; koyun ve sığır örneklerinden Arcanobacterium pyogenes (A. pyogenes) izole etmek, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile identifiye etmek ve antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemektir. Çalışmada, koyun ve sığırlara ait (süt, akciğer, karaciğer, bronko alveolar yıkantı, eklem sıvısı ve süppuratif doku) toplam 716 adet örnek toplandı. Bütün örnekler, %5 koyun kanı içeren kanlı agara ekimleri yapıldı ve 37ºC’de 48 saat inkübe edildi. Örneklerden izole edilen toplam 51 adet A. pyogenes suşu biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi. Daha sonra, A. pyogenes için plosin genine spesifik primerler kullanılarak PCR analizleri gerçekleştirildi. Bütün izolatlar PCR ile A. pyogenes olarak doğrulandı. Ayrıca, veteriner sahada kullanılan 16 farklı antimikrobiyal ajana karşı antimikrobiyal aktiviteleri belirlendi. Bu mikroorganizmanın, koyun ve sığırlarda ekonomik kayıplarla seyreden enfeksiyonlara sebep olabileceği vurgulandı.en_US
dc.description.abstractThe aims of this study were to isolate Arcanobaterium pyogenes (A. pyogenes) from cattle and sheep, to identify the isolates by conventional methods, Polymerase Chain Reaction (PCR) and to determine antimicrobial susceptibilities. In this study, a total 716 samples was collected from sheep and cattle (liver, milk, broncho alveoler lavage, lung, suppurative tissue, and fluid of joint). All samples were cultured onto blood agar base containing 5% defibrinated sheep blood and plates were incubated at 37ºC for 48 h. Total 51 A. pyogenes strains isolated from samples were identified in according to properties of biochemical. Then, PCR analyses were made using specific primers for A. pyogenes. All isolates were also confirmed by PCR. In addition, antimicrobial activities were determined to 16 antimicrobial agents, some of which were used in veterinary medicine. There is emphasized that this bacterium may cause a variety of infections with economically losses in sheep and cattle.en_US
dc.identifier.citationHadimli, H. H., Erganiş, O., Kav, K., Sayın, Z. (2010). Koyun ve Sığır Örneklerinden Arcanobacterium Pyogenes İzolasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile İdentifikasyonu. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(4), 611-616.
dc.identifier.endpage616en_US
dc.identifier.issn1300-6045en_US
dc.identifier.issn1309-2251en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage611en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd09EVTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24345
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorHadimli, H. Hüseyin
dc.institutionauthorErganiş, Osman
dc.institutionauthorKav, Kürşat
dc.institutionauthorSayın, Zafer
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectArcanobacterium pyogenes
dc.subjectSığır
dc.subjectKoyun
dc.subjectSüt
dc.subjectKaraciğer
dc.subjectAkciğer
dc.subjectBronko alveolar yıkantı
dc.titleKoyun ve sığır örneklerinden arcanobacterium pyogenes izolasyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu ile identifikasyonuen_US
dc.title.alternativeIsolation of arcanobacterium pyogenes from samples of sheep and cattle and identification by polimerase chain reactionen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
H. Hüseyin HADİMLİ.pdf
Boyut:
426.38 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access