Keçilerde Caprine Arthritis Encephalitis Virus enfeksiyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışma Konya’da özel işletmelerde yetiştirilen keçilerde caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) enfeksiyonunun serolojik varlığının araştırılması, ırk ve cinsiyete göre farklı- lığının incelenmesi amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırmada (Konya-Merkez, Cihanbeyli, Taş- kent, Güneysınır ve Karapınar) 162 Ankara keçisi ve 491 kıl ke- çisi olmak üzere toplam 653 adet keçi kan serum örneği CAEV’ye karşı oluşan antikor varlığı yönünden ticari olarak temin edilen competitive-inhibition ELISA ile test edildi. Bulgular: Örneklerden 8 (%7.14) Ankara ve 58 (%15.72) kıl keçisinde seropozitiflik belirlendi. Örnekleme yapılan ilçelerde enfeksiyonun görülme oranı değerlendirildiğinde istatistiki fark tespit edilmezken (P>0.05), ırk ve cinsiyet arasında fark belirlendi (P<0.05). Enfeksiyonun Ankara keçilerinde ve dişilerde daha yüksek oranda görüldüğü belirlendi. Öneri: Sonuç olarak CAEV enfeksiyonunun Konya’da varlığının devam ettiği ve enfeksiyonun tespiti için periyodik olarak tarama yapılması gerektiği ifade edilebilir.
Aim: The aim of this study was to serologic investigation of caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) infection in goats in private goat farms of Konya region, and occurrence of infection in breed and sex differences were also evaluated. Materials and Methods: In the research, total 653 goats’ blood serums (Central Konya, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, and Karapınar) obtained from 162 Angora goat and 491 hair goats were tested for antibodies against to CAEV by commercially available competitive-inhibition ELISA. Results: Eight (7.14%) Angora and 58 (15.72%) hair goats were detected as seropositive. There was no statistically significance (P>0.05) determined in the infection occurrence in the distinct, while statistically significance was determined (P<0.05) between breed and sex. Higher infection was determined in the Angora goats and female. Conclusions: In conclusion, it may be stated that existence of CAEV infection in Konya region is determined and periodically survey research is need for the determining of infection.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Caprine arthritis encephalitis virus, ELISA, ırk, cinsiyet, breed, sex

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

3

Künye

Duman, R., Yavru, S., Şimşek, A., Bulut, O., Avcı, O., (2014). Keçilerde Caprine Arthritis Encephalitis Virus enfeksiyonu. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 30 (3), 129-132. DOI:10.15312/EurasianJVetSci.201436511