Medya okuryazarlığı araştırması ve Selçuk Üniversitesi'nde bir uygulama

Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Medya Okuryazarlığı; yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanmaktadır. İzleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakta, kendini rahat ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılımı sağlanmaktadır. Medya okuryazarlığı, medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve zamanla iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır. Medya okuryazarlığının önemi şüphesiz ki hedef kitleye gönderilen mesajlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamasından kaynaklanmaktadır. Çocuklar başta olmak üzere toplumun diğer kesimleri medya okuryazarlığı konusunda ne kadar bilgiye sahip olurlarsa gerçek dünya ile medya tarafından kurulan dünya arasındaki sınırı o denli kolay fark edebilir ve medyadan bilgi alırlarken zararlı etkilerinden kendilerini koruyabilir. Medyayı doğru olarak takip eden, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen, medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen bilinçli bir kitle oluşturabilmek amacıyla Medya Okuryazarlığı dersi müfredatlara dahil edilmiştir. Medya Okuryazarlığı dersinin amacı, çocukların, medya kurumunun yapısını, işleyişini öğrenmelerini, kurguyu gerçekten ayırarak kurgulanmış içeriği bilinçli bir şekilde değerlendirebilmelerini ve medyayı eleştirel olarak izlemelerini kısaca medya ile ilgili doğru soruları sorup doğru yanıtları bulabilmeleri konusunda onlara gerekli donanımı kazandırmaktır. Bu doğrultuda çalışmayla, Medya Okuryazarlığının Selçuk Üniversitesi’nin paydaşları olan öğrenciler tarafından nasıl algılandığını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu genel amacın yanında medya okuryazarlığı ile ilgili olarak farkındalık yaratmak bir diğer amaç olarak benimsenmiştir.
Media literacy is defined as gaining the ability of reaching, analyzing, evaluating and transmitting both written unwritten messages, which can be seen in a great variety of formats like TV, video, cinema, advertisements, internet, etc. Media literacy contributes the audiences’ conscious to follow the media, allow them to easily express themselves and help them to participate in the social life more actively. It also allows being equipped with the ability to perceive media messages in a more proper way and even produce them. The importance of media literacy comes from its supply of a greater control on the messages sent to target audience. As their conscious on media literacy increase, all the segments of the society, especially the children, may notice the border between the real life and the world built by media and protect themselves from the harmful effects of it while gaining information from them. Media Literacy courses were added to curricula in the schools in order to form a more conscious audience, who accurately follow media, know their country’s problems, behave sensitive to the environment and capable of understanding media messages properly. The purpose of the Media Literacy course is to provide the children necessary equipment to understand the structure and the mechanism of media institutions, to evaluate the fictional content consciously, to follow media in a criticizing way, to ask correct questions and to find correct answers. In this study, it is aimed to determine how media literacy is perceived by the students of Selcuk University. Moreover, besides this general aim, creating awareness to media literacy has been adopted as another purpose.

Açıklama

URL: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000038

Anahtar Kelimeler

Medya okuryazarlığı, Medya, Mesaj, Media literacy, Media, Message

Kaynak

Selçuk İletişim
Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7
7

Sayı

Künye

Solmaz, B., Yılmaz, R. A. (2012). Medya okuryazarlığı araştırması ve Selçuk Üniversitesi'nde bir uygulama. Selçuk İletişim, 7, (3), 55-61.