Halkla ilişkiler aracı olarak internet ve markaya katkısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitle ile iletişim son derece önemlidir. Hedef kitle ile halkla ilişkiler aracılığıyla kurulacak iletişim markaya çok kalıcı etkiler yapmaktadır. Marka değerini sürdürecek şekilde yapıldığında halkla ilişkiler faaliyetleri hedef kitle için önem taşımaktadır. Son yıllarda internet hem halkla ilişkiler faaliyetlerine hem de marka iletişimine farklı açılımlar getirmiştir. Hedef kitle ile iletişim kurma yöntemleri internetle birlikte farklılaşmıştır. İnternet, halkla ilişkiler sürecini ve yöneticilerini etkilemiş ve hedef kitleye yaklaştırmıştır. İnternet iletişim sürecinde hedef kitlenin sürece katılımını sağlamasıyla interaktif tepkileri alabilme gücünü markalara vermiştir. Marka yönetimi internetin katkısıyla daha fazla fırsat ve potansiyele sahip olmuştur. Hedef birey firmaya beğenisini anında bildirebilmektedir. Bu hız firmaların halkla ilişkiler ve marka yönetiminin daha proaktif olmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma değişen medya ve internet iletişiminin markalara ve halkla ilişkilere katkısını mercek altına almıştır.
In public relations activity communication with target audience is very important. The communication with target audience in mediation of public relation causes permanent impacts to brand. Public relations activities are very important when they continue brand value. In the last years internet gets different expansions in public relations activity and brand communication. The communication methods with target audience get different with internet. Internet influence the public relations period and its manager and it approximate to target audience. The participation of target audience in communication lets the power of interactive reaction goes to brand. Brand management have got more opinion and potential with the contribution of internet. The target individual can inform the firm immediately of its liking. This speed necessitates the firm to be more proactive in public relation and brand management. This work inspects the exchange of communication on media and internet and their contribution on brand and public relation.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000167

Anahtar Kelimeler

İnternet, Internet, Halkla ilişkiler, Public relations, Marka, Brand

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Fidan, M. (2008). Halkla ilişkiler aracı olarak internet ve markaya katkısı. Selçuk İletişim, 5, (3), 153-160.