Televizyon ve magazin kültürü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Marshall McLuhan, John Fiske, John Hartley, Stuart Hall, John Ellis, Raymond Williams gibi televizyonu kendine özgü bir medyum olarak araştıran teorisyenler çeşitli ve birbirinden farklı yaklaşımlarda bulundular. Fakat bütün çeşitliliğine ve farklılığına rağmen bu teorileri televizyonun daha çok araçsal/yapısal, dilsel/metinsel ve çevresel özellikleri üzerine odaklaşan yaklaşımlar olarak ayrıştırmak mümkün gözükmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında bu yaklaşımların hiçbirinin kendi başına televizyonun ne ve nasıl bir şey olduğu sorusunu yeterince açıklamaya yetmediği görülmektedir. Özellikle televizyonun hem içerik hem de biçimsel özellikleri bakımından gerçeklik algısını ve toplumsal davranışları nasıl etkilediği ve dönüştürdüğü sorusu gereğince incelenmemiş bir alan olarak gündem oluşturmaya devam etmektedir. Bu çalışma televizyonun bütününe hâkim olan magazinsel yapısı ve sunduğu bilgilendirme biçimleri üzerine odaklanmakta ve böylece söz konusu açığın giderilmesine katkı sağlamaktadır.
The theorists who make a survey of television as a distinctive medium such as Marshall McLuhan, John Fiske, John Hartley, Stuart Hall, John Ellis, Raymond Williams showed various and different approaches. However, in spite of its all diversity and assortment, it looks possible to categorize these theories as approaches concentrating on particularly instrumental/ structural, linguistic/ textual and environmental characteristic of television. In its entirety, it looks that none of these approaches are not satisfying to have explanation for the question on what and how television. Especially the question on how Television affects and transforms reality perception and social behaviour in terms of content and formal feature continues to have agenda as a matter that has not been properly examined. This study focuses on magazine pattern with authority on entire television and the offered informational pattern and thus has contribution in removing the deficiency.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000118

Anahtar Kelimeler

Magazin, Eğlence, Kültür, İletişim, Magazine, Entertainment, Culture, Communication

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Şentürk, R. (2010). Televizyon ve magazin kültürü. Selçuk İletişim, 6, (2), 174-190.