Türk kasidesinin menşei olarak muallakalar özelinde Arap cahiliye dönemi kaside özellikleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir nazım biçimi olan kaside Türk Edebiyatından çok önce Arap Edebiyatında vardı. Şekil ve içerik olarak bakıldığında Türk Kasidesinin menşeinin Arap Kasidesi olduğu tespit edilir. Bu çalışmada muhtasar olarak Türk Kasidesi, daha ayrıntılı bir şekilde de Arap Kasidesinin şekil ve muhteva yönünden özellikleri ortaya konulmuştur. Arap Kasidesinin özellikleri incelenirken Muallaka olarak bilinen sınırlı sayıdaki kasideler örnek alınmıştır. Bu çerçevede yapmış olduğumuz İmruul-Kaysa ait muallaka çevirisinde, genelde Arap şiir dili, özelde de Muallaka dili ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca muallakalardaki beyitlerde yer alan temalar ve bu temaların işlendiği beyitler gösterilmiştir.
As a poetic genre, qasidah had been in Arabic literature long before its existence in Turkish literature. On the basis of the latter's form and contents, the scholars of classic Turkish literature have established that the Turkish qasidah derived from the Arabic qasidah. The purpose of this article is to expose the characteristics of the Turkish qasidah in general terms and those of the Arabic qasidah in detail on the basis of their respective forms and contents. In examining the characteristics of the Arabic qasidah, I have taken the Mu'allaqat as sample text. In my Turkish translation of the Mu'allaqah by Imr al-Qais, I have tried to elucidate the characteristics of Arabic poetry in general and of the Mu'allaqat in particular. In addition, I pointed out the themes of the Mu'allaqat and showed their places in the lines.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Edebiyat, Müzik, Sanat, Tarih

Kaynak

İSTEM

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

17

Künye