Relationship between economic performance and characteristics of industrial districts: The case study of manufacturing industry

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekonomik coğrafya yazınında; bölgedeki ekonomik faaliyetlerin niteliksel olarak yoğunlaşmasının, bölgenin ekonomik performansına tek başına pozitif katkı sağlamayacağı ve niteliksel olarak yoğunlaşmanın yanı sıra mekânsal ve sosyal faktörlerin de etkili olacağı konusunda bir fikir birliği söz konusudur. Bu bağlamda çalışma, “imalat sanayinin ekonomik performansı ile imalat sanayinin ekonomik ve ekonomik olmayan özellikleri arasında pozitif ilişki vardır” varsayımına dayandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Nuts I düzeyindeki istatistikî bölgelerin imalat sanayi performansı ile özellikleri arasındaki ilişkilerin, istatistikî analiz-yöntem teknikleriyle belirlemektir. Bu kapsamda; Türkiye’de imalat sanayi performansı imalat sanayide elde edilen katma değer açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de bulunan 81 bölgenin imalat sanayi ekonomik performansı ile özellikleri arasındaki ilişkiler istatistikî analiz-yöntem teknikleriyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de imalat sanayi ekonomik performans ile özellikler arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit edilmiştir.
In economic geography literature, there is a consensus that qualitative concentration of economic activities in a region does not contribute solely to the economic performance of the region and that spatial and social factors are also effective as well as qualitative concentration of economic activities. In this context, the study depends on the assumption that “there is a positive relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industry”. The aim of this study is to examine whether a relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industry in the case study of a statistical region called NUT 1 in Turkey. In this context, the performance of manufacturing industry in Turkey is evaluated in terms of economic value added. In this study, the relation between economic performance and characteristics of the manufacturing industry are analyzed by using statistical methods. As the result of this study, it is confirmed that there is a positive relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industry

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Regional Performance, Manufacturing Industry, Industrial Geography

Kaynak

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1

Künye

Karakayacı, Ö. (2012). Relationship Between Economic Performance And Characteristics Of Industrial Districts: The Case Study Of Manufacturing Industry. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 115-139.