Relationship between economic performance and characteristics of industrial districts: The case study of manufacturing industry

dc.contributor.authorKarakayacı, Özer
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:34Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:34Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlamaen_US
dc.description.abstractEkonomik coğrafya yazınında; bölgedeki ekonomik faaliyetlerin niteliksel olarak yoğunlaşmasının, bölgenin ekonomik performansına tek başına pozitif katkı sağlamayacağı ve niteliksel olarak yoğunlaşmanın yanı sıra mekânsal ve sosyal faktörlerin de etkili olacağı konusunda bir fikir birliği söz konusudur. Bu bağlamda çalışma, “imalat sanayinin ekonomik performansı ile imalat sanayinin ekonomik ve ekonomik olmayan özellikleri arasında pozitif ilişki vardır” varsayımına dayandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Nuts I düzeyindeki istatistikî bölgelerin imalat sanayi performansı ile özellikleri arasındaki ilişkilerin, istatistikî analiz-yöntem teknikleriyle belirlemektir. Bu kapsamda; Türkiye’de imalat sanayi performansı imalat sanayide elde edilen katma değer açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de bulunan 81 bölgenin imalat sanayi ekonomik performansı ile özellikleri arasındaki ilişkiler istatistikî analiz-yöntem teknikleriyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de imalat sanayi ekonomik performans ile özellikler arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn economic geography literature, there is a consensus that qualitative concentration of economic activities in a region does not contribute solely to the economic performance of the region and that spatial and social factors are also effective as well as qualitative concentration of economic activities. In this context, the study depends on the assumption that “there is a positive relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industry”. The aim of this study is to examine whether a relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industry in the case study of a statistical region called NUT 1 in Turkey. In this context, the performance of manufacturing industry in Turkey is evaluated in terms of economic value added. In this study, the relation between economic performance and characteristics of the manufacturing industry are analyzed by using statistical methods. As the result of this study, it is confirmed that there is a positive relation between economic performance of manufacturing industry and economic and non-economic characteristics of the manufacturing industryen_US
dc.identifier.citationKarakayacı, Ö. (2012). Relationship Between Economic Performance And Characteristics Of Industrial Districts: The Case Study Of Manufacturing Industry. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 115-139.
dc.identifier.endpage139en_US
dc.identifier.issn1303-1279en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNd09UVXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27389
dc.identifier.volume13en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorKarakayacı, Özer
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectRegional Performanceen_US
dc.subjectManufacturing Industry
dc.subjectIndustrial Geography
dc.titleRelationship between economic performance and characteristics of industrial districts: The case study of manufacturing industryen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de sanayi bölgelerinin özellikleri ve ekonomik performansı arasındaki ilişkiler: İmalat sanayi örneğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Özer KARAKAYACI.pdf
Boyut:
652.67 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access