Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Osmanlı Devleti’nde öğretmen yetiştiren kurum olarak, “Darülmuallimin”, İstanbul’da 1848 senesinde açılmış ve rüşdiye mekteplerine öğretmen yetiştirmişti. 1868 yılında sıbyan şubesi ile eğitim faaliyetini sürdüren Darülmuallimin ve 1870 senesinde İstanbul’da ilk defa olarak kurulan “Darülmuallimat”, Osmanlı Devleti’nin çeşitli coğrafyalarına yayılmıştı. Öncelikle vilayet merkezlerinde açılan bu kurumlar zamanla sancak merkezlerinde de eğitim vermeye başladı. Konya vilayeti merkezinde, 1875 senesinde darülmuallimin, 1915 senesinde de darülmuallimat açılmıştır. Konya Vilayeti’nin merkez sancağı olan Konya dışında, sancak merkezlerinde de darülmuallimin açıldığı tarihî vesikalardan anlaşılmaktadır. Bu sancak merkezleri içerisinde; Hamidabad, Teke ve Niğde yer almaktadır. Açılan darülmualliminler hakkında, Konya tarihi veya Konya’da eğitim konusunda yapılan çalışmalarda ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. Konya’da sancak merkezlerindeki darülmualliminler 1319 (M.1903) senesinde kurulmuştur. Çalışmamızda, Hamidabad, Teke ve Niğde sancaklarında kurulan darülmualliminlerin açılışı, muallimleri ve bu okullar için hazırlanan maarif programına yer verilmiştir.
Darülmuallimin, male teacher training institution, was opened in İstanbul in 1848. This instituion was preparing male teachers for rüşdiye schools. Darülmuallimin has brunches such as, ibtidâîye, rüşdiye and aliye. In the year 1868, branch of ibtidâfye was set up. Darülmuallimat, female teacher training institution, was established in Istanbul in 1870. Dârülmuallimin and darülmuallimat spread in various regions in the Otoman State. These institutions was opened first in the provincial center, and than in the sanjaks. Darülmuallimin was opened in 1875 and darülmuallimat in 1915 in Konya. Except that, the Konya provincial centre, in sanjaks was also opened Darülmuallimin. This information is taken from historical archives. These sanjak centers Hamidabad, Teke and Niğde are. There is no detailed about the Darülmuallimins in historical and educational books releated to Konya. Darülmuallimins in sanjaks centers were opened in 1903. Our study includes the teachers and establishing of these institutions. We also examined the educational projects and aims of these schools.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih, Konya Sancakları, Hamidabad, Teke, Niğde, Darülmuallimin, Sanjaks of Konya

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

Künye

Taşer, S., (2010). Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 665-678.