Dört haftalık koenzim Q10 desteğinin sedanter genç erkeklerde egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, sedanter genç erkeklerde egzersizin neden olduğu kas hasarında koenzim Q10 (CoQ10) takviyesinin etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya 21 sağlıklı sedanter genç erkek gönüllü katıldı. Katılımcılar rastgele olarak CoQ10 (n=11) ve plasebo gruplarına (n=10) ayrıldılar. Tüm katılımcıların boyları, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdeleri ölçüldü ve istirahat kanları alındı. Dört hafta süreyle 11 katılımcıya oral yolla günde tek doz 200 mg CoQ10, 10 katılımcıya plasebo (maltodekstrin) verildikten sonra ölçümler ve kan alımı tekrarlandı. Her katılımcı 5 dk. bisiklet ergonometrisinde ısındı. İzokinetik dinamometrede, cihaza karşı 8 set 10 tekrarla maksimum diz fleksiyon ve ekstansiyonu yaptılar. Her set arası 1 dk. istirahat süresi vardı. Ardından tüm katılımcılardan egzersiz sonrası 24 ve 48. saatlerde kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde plazma koenzim Q10, serum kreatin kinaz aktivitesi ve serum myoglobin seviyesi tayin edildi. Plazma CoQ10 seviyesi, CoQ10 takviyesi yapılan grubta plasebo grubuna göre belirgin şekilde arttı. Kreatin kinaz aktivitesi ve miyoglobin seviyesi egzersiz sonrası her iki grupta da aynı oranda arttı ama her iki grup arasında belirgin bir fark oluşmadı. Çalışmanın sonunda, dört haftalık 200 mg/gün koenzim Q10 takviyesinin kas hasarı ve kas hasarı belirteçlerinden kreatin kinaz ve miyoglobin seviyelerini etkilemediği sonucuna ulaşıldı.
The purpose of this study was to determine the effects of coenzyme Q10 (CoQ10) supplementation on exercise-induced muscle damage in sedentary young males. Twenty-one sedentary, healthy, young male volunteered to the study. The participants randomly divided into two groups CoQ10 (n=11) and placebo (n=10). The height, body weight, body fat percentages of the participants were measured and their blood samples was taken at rest. Eleven participants were given 200 mg CoQ10 during four weeks orally as single dosage. Ten participants were given placebo (maltodextrin) after that their blood samples were taken. Each participants warmed up on cycle ergonometry for 5 minutes. The knee flexion and extension was applied against to device 8 set 10 times repeatedly at isokinetic dynomometer. One minute rest was provided between the each set. Then, blood samples were taken from all of participants at 24th and 48th hours after exercise. Their plasma coenzyme Q10, serum creatine kinase activities and myoglobine levels were analyzed. Plazma CoQ10 level was significiantly higher in CoQ10 supplemented group compared to placebo group. Creatine kinase activities and miyoglobine levels increased at the same rate in both groups after exercise but there was no significiant difference between the groups. In conclusion, four weeks of 200 mg/day coenzyme Q10 supplementation does not affect creatine kinase activities and myoglobine levels in eccentric exercise induced muscle damage.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Egzersiz, Exercise, Erkekler, Men, Kaslar, Muscles, Koenzimler, Coenzymes, Sedanterler, Sedentary, Yetişkinler, Adults

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Torlak, M. S. (2012). Dört haftalık koenzim Q10 desteğinin sedanter genç erkeklerde egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.