Dört haftalık koenzim Q10 desteğinin sedanter genç erkeklerde egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkileri

dc.contributor.advisorOkudan, Nilsel
dc.contributor.authorTorlak, Mustafa Savaş
dc.date.accessioned2017-08-09T12:04:45Z
dc.date.available2017-08-09T12:04:45Z
dc.date.issued2012
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Tıp) Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, sedanter genç erkeklerde egzersizin neden olduğu kas hasarında koenzim Q10 (CoQ10) takviyesinin etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya 21 sağlıklı sedanter genç erkek gönüllü katıldı. Katılımcılar rastgele olarak CoQ10 (n=11) ve plasebo gruplarına (n=10) ayrıldılar. Tüm katılımcıların boyları, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdeleri ölçüldü ve istirahat kanları alındı. Dört hafta süreyle 11 katılımcıya oral yolla günde tek doz 200 mg CoQ10, 10 katılımcıya plasebo (maltodekstrin) verildikten sonra ölçümler ve kan alımı tekrarlandı. Her katılımcı 5 dk. bisiklet ergonometrisinde ısındı. İzokinetik dinamometrede, cihaza karşı 8 set 10 tekrarla maksimum diz fleksiyon ve ekstansiyonu yaptılar. Her set arası 1 dk. istirahat süresi vardı. Ardından tüm katılımcılardan egzersiz sonrası 24 ve 48. saatlerde kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde plazma koenzim Q10, serum kreatin kinaz aktivitesi ve serum myoglobin seviyesi tayin edildi. Plazma CoQ10 seviyesi, CoQ10 takviyesi yapılan grubta plasebo grubuna göre belirgin şekilde arttı. Kreatin kinaz aktivitesi ve miyoglobin seviyesi egzersiz sonrası her iki grupta da aynı oranda arttı ama her iki grup arasında belirgin bir fark oluşmadı. Çalışmanın sonunda, dört haftalık 200 mg/gün koenzim Q10 takviyesinin kas hasarı ve kas hasarı belirteçlerinden kreatin kinaz ve miyoglobin seviyelerini etkilemediği sonucuna ulaşıldı.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the effects of coenzyme Q10 (CoQ10) supplementation on exercise-induced muscle damage in sedentary young males. Twenty-one sedentary, healthy, young male volunteered to the study. The participants randomly divided into two groups CoQ10 (n=11) and placebo (n=10). The height, body weight, body fat percentages of the participants were measured and their blood samples was taken at rest. Eleven participants were given 200 mg CoQ10 during four weeks orally as single dosage. Ten participants were given placebo (maltodextrin) after that their blood samples were taken. Each participants warmed up on cycle ergonometry for 5 minutes. The knee flexion and extension was applied against to device 8 set 10 times repeatedly at isokinetic dynomometer. One minute rest was provided between the each set. Then, blood samples were taken from all of participants at 24th and 48th hours after exercise. Their plasma coenzyme Q10, serum creatine kinase activities and myoglobine levels were analyzed. Plazma CoQ10 level was significiantly higher in CoQ10 supplemented group compared to placebo group. Creatine kinase activities and miyoglobine levels increased at the same rate in both groups after exercise but there was no significiant difference between the groups. In conclusion, four weeks of 200 mg/day coenzyme Q10 supplementation does not affect creatine kinase activities and myoglobine levels in eccentric exercise induced muscle damage.en_US
dc.description.sponsorshipBu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 09202001 proje numarası ile desteklenmiştiren_US
dc.identifier.citationTorlak, M. S. (2012). Dört haftalık koenzim Q10 desteğinin sedanter genç erkeklerde egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5694
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectErkekleren_US
dc.subjectMenen_US
dc.subjectKaslaren_US
dc.subjectMusclesen_US
dc.subjectKoenzimleren_US
dc.subjectCoenzymesen_US
dc.subjectSedanterleren_US
dc.subjectSedentaryen_US
dc.subjectYetişkinleren_US
dc.subjectAdultsen_US
dc.titleDört haftalık koenzim Q10 desteğinin sedanter genç erkeklerde egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of four week coenzyme Q10 supplementation on exercise-induced muscle damage in sedentary young menen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
13_removed (3).pdf
Boyut:
632.52 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mustafa Savaş Torlak
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: