Melkersson-Rosenthal sendromu: Bir çocuk olgunun sunumu

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS); yüzde ödem, yedinci sinir felci ve yarık dil ile kendini gösteren bir sendromdur. Kesin nedeni belli değildir. Kalıtımsal veya sonradan olan etkenlerin yol açabileceği düşünülmektedir. Çocuklarda nadir olarak görülür. Bu yazıda 10 yaşında, tekrarlayan yüz felci ve yüzde ödem ile MRS tanısı konan bir erkek olgu sunuldu.
Melkersson-Rosenthal syndrome (MRS) includes the triad of oro-facial edema, facial nerve palsy and furrowed tongue. The exact etiology is unknown. However, genetic and acquired factors have been implicated. It is rare in children. In this study, we report a ten year old boy who was diagnosed with MRS with recurrent facial nerve paralysis and facial edema.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

2

Künye