Melkersson-Rosenthal sendromu: Bir çocuk olgunun sunumu

dc.contributor.authorAlp, Hayrullah
dc.contributor.authorYavuz, Haluk
dc.contributor.authorAlp, Esma
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:33Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:33Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractMelkersson-Rosenthal sendromu (MRS); yüzde ödem, yedinci sinir felci ve yarık dil ile kendini gösteren bir sendromdur. Kesin nedeni belli değildir. Kalıtımsal veya sonradan olan etkenlerin yol açabileceği düşünülmektedir. Çocuklarda nadir olarak görülür. Bu yazıda 10 yaşında, tekrarlayan yüz felci ve yüzde ödem ile MRS tanısı konan bir erkek olgu sunuldu.en_US
dc.description.abstractMelkersson-Rosenthal syndrome (MRS) includes the triad of oro-facial edema, facial nerve palsy and furrowed tongue. The exact etiology is unknown. However, genetic and acquired factors have been implicated. It is rare in children. In this study, we report a ten year old boy who was diagnosed with MRS with recurrent facial nerve paralysis and facial edema.en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.identifier.issn1300-7475en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZd09ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23083
dc.identifier.volume19en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKulak Burun Boğaz İhtisas Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleMelkersson-Rosenthal sendromu: Bir çocuk olgunun sunumuen_US
dc.title.alternativeMelkersson-Rosenthal syndrome: A case report on a childen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar