İlköğretim ikinci kademe düzeyinde matematik kaygısının cinsiyete göre farklılıkları üzerine bir çalışma

dc.contributor.authorAydın, Bünyamin
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:11Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:11Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın ana amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının olup olmadığı ve matematik kaygıları varsa matematik kaygı düzeylerinin cinsiyet faktörü açısından karşılaştırılması yoluyla matematik kaygısı literatürüne katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, çalışmamıza konu olan 2009-2010 eğitim öğretim yılının I. Yarıyılında Sivas il merkezindeki iki ilköğretim okulunda 6.,7. ve 8. Sınıflarda okuyan 407 ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine whether the secondary school students have mathematics anxiety and if they have any mathematics anxiety, compare the mathematics anxiety levels according to the gender factor. In this respect, the sample of the study was 407 grade 6,7 and 8 secondary school students enrolled two different school in Sivas in fall term 2009-2010.en_US
dc.identifier.endpage1036en_US
dc.identifier.issn1300-8811en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1029en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJMk1ESXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25869
dc.identifier.volume19en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretim ikinci kademe düzeyinde matematik kaygısının cinsiyete göre farklılıkları üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on secondary school students’ mathematıcs anxıety ın terms of gender factoren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar