Kurumsal iletişim kalitesinin oluşmasında yöneticilerin geribildirim verme becerilerinin etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yönetici, bir işletmedeki çalışanların çalışma gönüllülüklerini ve çalışma azimlerini artırma konusunda çaba harcayan kişidir. Dolayısıyla organizasyondaki diğer tüm personelin güvendiği ve saygı duyduğu kimsedir. Lider bir kişilik olarak yöneticiler, çalışanlara dönük bu çabalarını sürekli olarak uygulamaya koymak; ve bu güvene günün her dakikasında layık olmak durumundadırlar. Tüm çalışanların saygı ve güvenine layık olmak ise yöneticinin ancak sağlıklı ve etkili bir iletişim becerisiyle gerçekleştirebileceği bir sonuçtur. Kurum içindeki yönetici-çalışan iletişiminde ise etkinliği sağlayan unsurlardan birisi de yöneticinin çevresindeki insanlara anlamlı ve etkin geribildirimler verme becerisidir. Etkin geribildirimde bulunma becerisi çalışanların performans gelişimine destek vermenin ve yöneticinin kurumsal görevlerini başarıyla yerine getirebilmesinin önemli bir önkoşulu olarak değerlendirilmektedir. Etkin geribildirimin kilit unsuru, gözlemlenen performans temelinde spesifik bir mesaj yaratmak ve bu mesajı doğru iletmektir. Başka bir deyişle, yöneticinin verdiği geribildirim, karşısındaki çalışanın, kendi eylemini (davranışını) ve bu eylemin (davranışın) yöneticiyi nasıl etkilediğini tamamiyle anlamış olarak yöneticinin yanından ayrılmasını sağlayabilmelidir. Yönetici sonucu bu kadar spesifik ve dolaysız olarak ortaya koyabildiğinde, geribildirimi alan kişinin, kendi performansını etkileyen davranış biçimlerini benimsemeye, sürdürmeye ya da bu davranışlara son vermeye motive olması kolaylaşır. Bu kuramsal çalışma, liderlerin kendilerine bağlı çalışanlarla olan etkileşimlerinde iletilerini nasıl oluşturacağı, oluşturulan iletiyi ne zaman ve nasıl aktaracağını göstererek etkin geribildirim vermenin yolunu açıklayacaktır.
A manager is the person who puts all his efforts to increase the motivation and the willingness of the workers in a work place. Thus, he is the one to be counted on and respected by the other staff of an organization. The managers as the leaders are to be consistent in motivating the workers and deserve the respect of the workers at many minute of a day. This can only be achieved through successful communication skills. And, one of the facts to affect the success of worker-manager communication is the managers’ having the skill to give effective feedback to the people who are in touch with him. The skill to give effective feedback is seen as a must to achieve other managerial skills like supporting the quality of performance or other institutional tasks. The key component of giving effective feedback is creating a specific message on the basis of observed performances and communicating it truely. In other words, the feedback received by the workers should tell them how their behaviours are perceived by the manager in an exact way. When the managers communicate in an exact and specific manner, it is easier fort he workers to be motivated to adopt, keep or give up the behaviours which affect their performances theoretical, is aiming to help the managers in giving effective feedback by showing them the way while forming the messages and how and when to communicate them.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000177

Anahtar Kelimeler

Kurumsal iletişim, Geribildirim, Bireylerarası iletişim, Feedback, Interpersonal communication, Corporate communication

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Taşcı, D., Eroğlu, E. (2008). Kurumsal iletişim kalitesinin oluşmasında yöneticilerin geribildirim verme becerilerinin etkisi. Selçuk İletişim, 5, (2), 26-34.