Türk Anayasa Hukukunda Milli Güvenlik Kurulu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yürütme sistemi içerisinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na yardımcı, anayasal bir kuruluştur. 1982 Anayasasına göre MGK devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir (Anayasa m. 118/3). MGK asker ve sivillerden oluşan bir kuruldur. Kurula Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı bulunmadığı zamanlarda ise Başbakan başkanlık eder.
[Abstract not Available]

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

1-2

Künye

Çelik, Ö., (2010). Türk Anayasa Hukukunda Milli Güvenlik Kurulu. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 269-298.