Eskrimciler dominant-non dominant bacak kuvvetlerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Olimpik bir spor olan eskrim epe, flöre ve kılıç branşlarından oluşmaktadır. Maçlar sırasında sporcular baskın kolda silahı tutarlar ve baskın bacak önde iken ileri, geri, yanlara adımlamalar yaparak savunma veya atak pozisyonunda olurlar. Kronik uygulamalara bağlı olarak baskın ekstremite ile baskın olmayan taraf arasında yapısal ve - veya fonksiyonel asimetriler gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı epe eskrimcilerinde baskın ve baskın olmayan diz fleksiyon- ekstansiyon kuvvet değerlerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalaması 18,1± 1,4 yıl olan 9 erkek sporcu katıldı. Kuvvet ölçümleri baskın ve baskın olmayan dizde izokinetik dinamometrenin konsantrik ve izometrik modülleri kullanılarak yapıldı. Açısal hızlar 240- 180- 120- 60⁰/sn olarak belirlendi ve her hızda 5 tekrar yapıldı. En yüksek değer maksimal kuvvet olarak değerlendirmeye alındı. İzometrik kasılma 60⁰ diz eklem açısında (full ekstansiyon 0⁰ kabul edildiğinde) 5 sn süre ile yapıldı. Hamstring/ Quadriceps oranları her açısal hızda fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetlerinin oranı ile hesaplandı. Sonuçlar bağımsız gruplarda t testi ile analiz edildi ve aritmetik ortalama±standart hata olarak verildi. Ekstansiyon hareketinde 240⁰/sn, 180⁰/sn, 120⁰/sn ve izometrik kasılmada baskın bacaktaki kuvvet değerlerinin baskın olmayan bacaktan istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Fleksiyon hareketine bakıldığında, 240⁰/sn hızda ve izometrik kasılma sırasında baskın bacaktaki kuvvetin baskın olmayan bacaktan daha yüksek olduğu kaydedildi (p<0,05). Baskın ve baskın olmayan bacakta H/Q oranlarında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Bulgular göstermektedir ki üst düzey eskrimcilerde baskın ve baskın olmayan bacak kuvvetinde önemli farklılıklar bulunmaktadır, H/Q oranında benzerlik olmasına karşın kuvvet performansındaki farklılıklar sporcuların genel performansını olumsuz etkileyebilir ve sportif yaralanma riskinin artırmasına neden olabilir.
Fencing is an olympic sport with different branch epee, foil and saber. During fencing matches, fencers go backwards, forwards and side to side steps, vice versa. It is suggested that morphologic and-or functional asymmetry by cross sectional area and- performance measures. The aim of this study was to examine dominant and non dominant knee strength. 9 men fencers (18,1± 1,4 year) participated the study. Knee strength was measured by isokinetic dynamometer with Cybex II concentric and isometric modes. Concentric contractions were measured at 240- 180- 120- 60⁰/s as 5 repeats. Hamstring/ quadriceps (H/Q) ratios were measured by flexion/ extension results at every angular velocity. The results were analysed by unpaired t test and data were presented as means and standard errors. Statistical significance was set at p<0.05. 240⁰/s, 180⁰/s, 120⁰/s and isometric knee extension values were higher in dominant leg than non dominant leg (p<0.05). 240⁰/s and isometric knee fleksion values of dominant leg were higher than non dominant leg significantly (p<0.05). H/Q rations were not significant between two legs at all measures (p>0.05). These findings suggest that long term cronic repeats at same movement may cause strength differences between two legs and fencers need to strength exercises.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eskrim, İzokinetik kuvvet, Isokinetic strentgh, Kuvvet asimetrisi, Bilateral assymetry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, Y. (2016). Eskrimciler dominant-non dominant bacak kuvvetlerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.