Eskrimciler dominant-non dominant bacak kuvvetlerinin araştırılması

dc.contributor.advisorAslankeser, Zübeyde
dc.contributor.authorŞahin, Yusuf
dc.date.accessioned2017-10-06T12:27:24Z
dc.date.available2017-10-06T12:27:24Z
dc.date.issued2016
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractOlimpik bir spor olan eskrim epe, flöre ve kılıç branşlarından oluşmaktadır. Maçlar sırasında sporcular baskın kolda silahı tutarlar ve baskın bacak önde iken ileri, geri, yanlara adımlamalar yaparak savunma veya atak pozisyonunda olurlar. Kronik uygulamalara bağlı olarak baskın ekstremite ile baskın olmayan taraf arasında yapısal ve - veya fonksiyonel asimetriler gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı epe eskrimcilerinde baskın ve baskın olmayan diz fleksiyon- ekstansiyon kuvvet değerlerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalaması 18,1± 1,4 yıl olan 9 erkek sporcu katıldı. Kuvvet ölçümleri baskın ve baskın olmayan dizde izokinetik dinamometrenin konsantrik ve izometrik modülleri kullanılarak yapıldı. Açısal hızlar 240- 180- 120- 60⁰/sn olarak belirlendi ve her hızda 5 tekrar yapıldı. En yüksek değer maksimal kuvvet olarak değerlendirmeye alındı. İzometrik kasılma 60⁰ diz eklem açısında (full ekstansiyon 0⁰ kabul edildiğinde) 5 sn süre ile yapıldı. Hamstring/ Quadriceps oranları her açısal hızda fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetlerinin oranı ile hesaplandı. Sonuçlar bağımsız gruplarda t testi ile analiz edildi ve aritmetik ortalama±standart hata olarak verildi. Ekstansiyon hareketinde 240⁰/sn, 180⁰/sn, 120⁰/sn ve izometrik kasılmada baskın bacaktaki kuvvet değerlerinin baskın olmayan bacaktan istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Fleksiyon hareketine bakıldığında, 240⁰/sn hızda ve izometrik kasılma sırasında baskın bacaktaki kuvvetin baskın olmayan bacaktan daha yüksek olduğu kaydedildi (p<0,05). Baskın ve baskın olmayan bacakta H/Q oranlarında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Bulgular göstermektedir ki üst düzey eskrimcilerde baskın ve baskın olmayan bacak kuvvetinde önemli farklılıklar bulunmaktadır, H/Q oranında benzerlik olmasına karşın kuvvet performansındaki farklılıklar sporcuların genel performansını olumsuz etkileyebilir ve sportif yaralanma riskinin artırmasına neden olabilir.en_US
dc.description.abstractFencing is an olympic sport with different branch epee, foil and saber. During fencing matches, fencers go backwards, forwards and side to side steps, vice versa. It is suggested that morphologic and-or functional asymmetry by cross sectional area and- performance measures. The aim of this study was to examine dominant and non dominant knee strength. 9 men fencers (18,1± 1,4 year) participated the study. Knee strength was measured by isokinetic dynamometer with Cybex II concentric and isometric modes. Concentric contractions were measured at 240- 180- 120- 60⁰/s as 5 repeats. Hamstring/ quadriceps (H/Q) ratios were measured by flexion/ extension results at every angular velocity. The results were analysed by unpaired t test and data were presented as means and standard errors. Statistical significance was set at p<0.05. 240⁰/s, 180⁰/s, 120⁰/s and isometric knee extension values were higher in dominant leg than non dominant leg (p<0.05). 240⁰/s and isometric knee fleksion values of dominant leg were higher than non dominant leg significantly (p<0.05). H/Q rations were not significant between two legs at all measures (p>0.05). These findings suggest that long term cronic repeats at same movement may cause strength differences between two legs and fencers need to strength exercises.en_US
dc.identifier.citationŞahin, Y. (2016). Eskrimciler dominant-non dominant bacak kuvvetlerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6132
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEskrimen_US
dc.subjectİzokinetik kuvveten_US
dc.subjectIsokinetic strentghen_US
dc.subjectKuvvet asimetrisien_US
dc.subjectBilateral assymetryen_US
dc.titleEskrimciler dominant-non dominant bacak kuvvetlerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn investigation of bilateral leg strength asymmety in fencersen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
462528_removed.pdf
Boyut:
839.04 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Yusuf Şahin
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: