Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları

dc.authorid0000-0003-0985-0338
dc.contributor.authorElma, Fatma Nur.
dc.contributor.authorAlaoğlu, Özdemir.
dc.date.accessioned2020-03-26T17:26:15Z
dc.date.available2020-03-26T17:26:15Z
dc.date.issued2008
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractKonya ilinde 2005-2006 yıllarında peyzaj alanlarındaki yaprağını döken ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 40 bitki türü üzerinden toplam 485 örnekleme yapılmıştır. Sonuçta Tetranychidae familyasından 4 cinse bağlı 7 tür, Tarsonemidae familyasından bir Tarsonemus türü ve Eriophyoidea üst familyasından 3 cinse bağlı 3 tür olmak üzere toplam 11 tür bulunmuştur. Bütün konukçu bitki türlerinde bulunmuş olan Tetranychus urticae Koch. (Tetranychidae) zararlı akarlar içinde en yaygın tür olarak saptanmış olup, bunu Amphitetranychus viennensis Zacher (Tetranychidae) izlemiştir. Zararlı akar türlerinin avcıları olarak; Coccinellidae familyasından 11, Anthocoridae familyasından 2, Thripidae familyasından 1, Chrysopidae familyasından 1, Tydeidae familyasından 3, Stigmaeidae familyasından 1 tür tespit edilmiştir. En yaygın ve bol bulunan predatör türün Stethorus gilvifrons Mulsant (Coccinellidae: Coleoptera) olduğu ve bunu Scymnus (Coccinellidae: Coleoptera) türlerinin izlediği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to determine harmful mite species and their natural enemies on deciduous trees and shrubs in recreation areas of Konya province in 2005- 2006. A total of 485 plant samples collected from 40 plant species were infected by mites. As a result, 11 phytophagous mite species were found, with 7 species belonging to 4 genera from Tetranychidae, Tarsonemus sp. from Tarsonemidae (Acarina) and 3 species belonging to 3 genera from Eriophyidae. The most common and widespread mite was Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae) and Amphitetranychus viennensis Zacher (Tetranychidae) followed it. As predators of the harmful mites, 11 species from Coccinellidae, 2 species from Anthocoridae, 1 species from Thripidae, 1 species from Chrysopidae, 3 species from Tydeidae and 1 species from Stigmaeidae were observed. Among the predators, Stethorus gilvifrons Mulsant (Coccinellidae: Coleoptera) and Scymnus spp. (Coccinellidae: Coleoptera) were the most common and widespread species.en_US
dc.identifier.endpage129en_US
dc.identifier.issn1010-6960en_US
dc.identifier.issn2536-491Xen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnNU1EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/22106
dc.identifier.volume32en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiye Entomoloji Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBiyoloji, Acarina, Konya, predatörler, peyzaj alanları, ağaç ve çalılar.en_US
dc.titleKonya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanlarıen_US
dc.title.alternativeThe harmful mite species and their natural anemies on trees and shrubs in recreation areas of Konya provinceen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
c.pdf
Boyut:
361.4 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası