Halkla I?li?şki?ler ve Propaganda I?li?şki?si? Üzeri?ne Kuramsal Bi?r Değerlendi?rme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Propaganda baskı ve çıkar gruplarının kendilerini tanıtmak, kamuoyunun desteğini kazanmak ya da belirli konularda yetkilileri etkileme amaçlı yapılan sistematik bir girişimdir. Halkla ilişkiler disiplini ise hedef kitle ile kurum arasındaki karşılıklı anlayışı sağlamak amacı ile sürdürülen iletişim çabası olarak ifade edilebilir. Halkla ilişkiler, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu açıdan halkla ilişkilerin kapsamı geniş tutulduğunda, kimi zaman başta propaganda olmak üzere, reklâm ve pazarlama gibi benzer diğer kavramları da içine alacak şekilde tanımlanmakta; kimi zaman da bu tekniklerden ayırt edilememektedir. Halkla ilişkiler ve propaganda ilişkisine baktığımızda bu iki kavramın geçmişten günümüze sürekli bir karşılaştırma ve karıştırılma ile yüz yüze olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışma, propaganda ve halkla ilişkilerin kapsam ve sınırlılıklarını ortaya koymayı; iki kavram arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışarak, kavramlar arasındaki kilit ayrımları belirginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Propaganda is a kind of systematic attempt which aims to gain the support of the public opinion or to affect the officials in a certain topics. On the other side, public relation is a kind of communication effort which tries to build mutual understanding between target audience and the company. Public relations has a wide practice area. When its definitions keep larger, it can be confused with advertising, marketing and propaganda. When we look at the relationship between public relations and propaganda, we can say that these two concepts has been comparing and confusing with each other during the time. Therefore, this study previously aims to show the scopes and the limitations of these two concepts, to discuss the similarities and the differences between them and in this way to refine the key distinctions between public relations and propaganda.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İletişim, Halkla İlişkiler, Propaganda, Communication, Public Relations

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Güllüoğlu, Ö., (2009). Halkla İli̇şki̇ler ve Propaganda İli̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Kuramsal Bi̇r Değerlendi̇rme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 505-520.