Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmakta olan bir hastada Stenotrophomonas maltophilia peritoniti

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Stenotrophomonas maltophilia peritoniti sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında kötü prognoza ve kateter kayıpları- na neden olabilir. S. maltophilia, nadir bildirilen peritonit etkenlerinden biridir. Olgumuz, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldan beri SAPD tedavisi yapılan 65 yaşında bir erkek hastadır ve ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve periton sıvısında bulanıklık şikâyeti ile polikliniğ imize başvurmuştur. Nefroloji servisine yatırılan hastanın tekrarlanan tahlillerinde periton sıvısında lökosit: 5600/mm3 ve kültüründe S. maltophilia tekrar tespit edildi. Kan tetkiklerinde ise lökosit: 18500 K/uL, CRP: 110,5 mg/L tespit edildi. Periton sıvısı kültürü antibiyogramında bu mikroorganizmaya karşı etkin olduğu tespit edilen seftazidimnetilmisin antibiyotikleri başlandı. Enfeksiyon yönünden parametreleri takip edilip, 21 gün antibiyotik tedavisi uygulandı. Sonuç olarak S. maltophilia peritonit etkeni olarak nadir görülmesine rağmen kötü prognoza neden olabilir. Periton kateteri çekilmeden etkin antibiyotik verilmesi ile tedavide başarılı olunduğuna dikkat çekmek istedik.
Stenotrophomonas maltophilia peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients is associated with poor prognosis and loss of CAPD catheter. S. maltophilia is one of the rarely reported microorganism in peritonitis. The case, 65 years old man with chronic renal failure who was followed for CAPD treatment for 3 years, presented with fever, abdominal pain, nausea, vomiting and cloudy peritoneal fluid. At our nephrology clinic, in the patient’s peritoneal fluid 5600/mm3 leucocyt was found and in his culture Stenotrophomonas maltophilia was isoleted. In blood analysis: leucocyt was18500 K/uL, CRP was 110,5 mg/L. In culture, microorganisms were sensitive to combination of ceftazidime and netilmicin and these drugs were applied to patient for 21 days and at the same time infectious parameters were followed. In conclusion, S. maltophilia is rarely the causative agent in peritonitis but it causes severe peritonitis. We want to emphisize that with proper antibiotic protocol, loss of catheter is prevented and complete treatment is possible in S. maltophilia infected CAPD patients

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye