Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli – Ayazağa Köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın birincil amacını seçimlere yönelik televizyon haberlerinin sunuş biçimleri ve görsel yapısıyla haber içeriklerinin yani seçim haberlerini oluşturan farklı unsurların Şişli - Ayazağa Köyü örnekleminde televizyon haber bültenlerinde yer alan haberleri alımlama / okuma biçimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması olarak tanımlamamız mümkündür. Bu amaç doğrultusunda çalışmada medya sosyolojisi içinde yer alan bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi kullanılmıştır. İzleyicilerin haberlere katılma yani seçimler üzerine yapılan siyasal haberlere katılma ve özellikle bu haber kategorisini yorumlama biçimlerini kavrama noktasında yine alımlama çözümlemesi içinde değerlendirilebilecek Tamar Liebes’in “izleyicilerin televizyon metinlerine katılma biçimleri” modeli uygulanmıştır. Haber bültenleri katılımcılarla birlikte izlenmiştir. Her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuçta örneklemin siyasal içerikli televizyon haberlerini seçim öncesinde değerlendirirken en çok yapısal okumaya başvurdukları ve bu okumalarla özellikle haberlerde kullanılan sunum biçimi ve görsel yapı üzerine yoğunlaştıkları bulgulanmıştır. Ayrıca izleyicilerin televizyon haberleri karşısında genel olarak etken bir konumda oldukları, haberler üzerine konuştukları ve bunun bir müzakere süreci olduğu tespit edilmiştir.
We can define the major aim of this paper as the ways the Şişli Ayazağa Village residents read TV news, especially how these people read political news, their visual content and presentation pattern, in addition to different elements of the news. In doing this, reception analysis which is a method in media sociology is used. In this study the effects of presentation of the television news on readings of the tele-viewers, reception studies in general, and Tamar Liebes’s model in particular are chosen. By the help of ethnographic method, the bulletins are followed with the tele-viewers and each of them is reported intensively. In conclusion the types of reception are proposed and we can note that most viewers prefer structural reading and they concentrate on the visual structure. Furthermore, viewers in general are active while viewing TV news and they comment on them, which is considered as a period of discussion.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000136

Anahtar Kelimeler

Televizyon haberleri, TV news, Alımlama çalışmaları, Reception analysis, Medya sosyolojisi, Media sociology

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Erol, E. G. (2009). Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli – Ayazağa Köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim, 6, (1), 172-184.