Türk dergi reklamlarında cinsellik: önyargı ya da gerçeğin yansıması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Basın yayın organlarındaki reklamlarda cinsel içerik kullanımı reklam sektörünün en çok eleştirilen alanlarından birisidir. Bu çalışma 1995 ve 2005 yıllarında dergilerde yayımlanmış reklamlardaki cinsel içerik miktarını içerik analizi yöntemi ile belirlemeye çalışarak; bu eleştirilerin bir önyargıdan mı yoksa gerçeğin bir yansıması mı olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, genel olarak cinsel içerikli reklam yüzdelerinde küçük bir artış vardır, fakat 10 yıllık zaman aralığında, incelenen dergilerde yer alan reklam sayısında daha fazla bir artış olmuştur. Ayrıca, cinsel içerik, dergi türüne göre derinlemesine analiz edildiğinde, kadın dergilerinde bir artış görülmektedir. Tam tersi olarak da genel ilgi dergileri ve erkeklere özgü dergilerde, cinsel içerik kullanımı istatistiksel olarak önemli bir düşüş göstermektedir. Dergi reklamlarında cinsellik, fiziksel temasla değil de, daha çok giyim ve çıplaklık kullanılarak vurgulanmaktadır. Bu araştırmanın temel sonucu reklamlardaki cinsel öğelerin kullanımının arttığı iddiasının gerçek olmadığı, sadece reklam sektörüne karşı hissedilen popüler bir önyargı olduğudur.
Usage of sex content in print advertisements and commercials is one the most criticized fields in advertising industry. This study tries to find out the usage of sexual content in magazines advertisements during 1995 and 2005 by the help of a content analysis and decide whether these criticisms are the reflections of reality or a prejudice. According to the results of this research, in general the percentage of ads with sexual content has a little increase, but the absolute number of ads has much more increased in the average issue of the studied magazines during the ten year time interval. Besides, when the sexual content is deeply analyzed according to the magazine types, women’s magazine shows an increase. In contrast general interest magazine and men’s magazine show a statistically significant decrease in usage of sexual content. Sexuality in magazine advertisements is mostly emphasized by the dressing type and nudity rather than physical contact. The main result of this research shows that the perception that claim an increase in the usage of sexual elements in advertising is not real one, only a popular prejudice towards advertising industry.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000181

Anahtar Kelimeler

Reklam, Advertisement, Cinsellik, Sexuality, Cinsel içerik, Sexual content, İçerik analizi, Content analysis

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Suher, H. K., İspir, N. B. (2008). Türk dergi reklamlarında cinsellik: önyargı ya da gerçeğin yansıması. Selçuk İletişim, 5, (2), 80-94.