Nişancı Mehmed Paşa’nın “Tevarih-i Âl-i Osman” adlı eserinin Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan nüshası üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede, Kanuni Sultan Süleyman dönemi tarihçilerinden Nişancı Mehmed Paşa’nın “Tev?r?h-i Âl-i Osm?n” adlı yazmasının yurt içinde tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapıldıktan sonra eserin Konya, Yusuf Ağa Kütüphanesi 474/1-2 numarada kayıtlı bulunan nüshasının şekil, muhteva ve dil açısından incelemesi yapılmıştır.
Nisanci Mehmed Pasha was one of the historians in the period of Kanuni Sultan Süleyman. His manuscript which has been named “Tev?r? -i Al-i CO mân"’s copies which have been detected in the country have presented in this article. Then,the work’s copie’s which has been saved with 474/1-2 numbers at Konya Yusuf Ağa Library have been studied in terms of form,content and linguistic by auter.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/405

Anahtar Kelimeler

Nişancı Mehmed Paşa, Tevârîḫ-i Âl-i Osmân, Tarih yazıcılığı, History writing

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yastı, M. (2009). Nişancı Mehmed Paşa’nın “Tevarih-i Âl-i Osman” adlı eserinin Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan nüshası üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 137-149.