Görsel-işitsel iletişim alanının düzenlenmesinde yeni eğilimler ve RTÜK

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İletişim alanının nasıl ve ne şekilde düzenleneceği konusu sürekli tartışılan konulardan biridir. Günümüzde gelişmiş liberal-demokrat ülkelerdeki düzenlemelere bakıldığında, yazılı basın ve görsel-işitsel alanların ayrı düzenlemelere tabi tutulduğu görülmektedir. Nitekim yazılı basın alanında serbestlik ilkesi uygulanırken; görsel-işitsel alanın düzenlenmesinde ise bağımsız düzenleyici kurullar oluşturulması yoluna gidilmektedir. FCC, OFCOM, CSA ve RTÜK gibi kurumlar bunun doğal sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında son dönemlerde görsel-işitsel alanda yaşanan değişim ve dönüşümler ele alınmıştır.
The regulation of the communication area has always been a topic of continuous dispute. A look at the regulations made in today’s developed liberal-democratic countries shows that the press and the audio-visual areas are regulated separately. Indeed, as at the regulation of the press freedom is the rule, for the regulation of the audio-visual area are independent regulative committees formed. Organisations like the FCC, OFCOM, CSA and RTÜK have evolved as an outcome of this process. This study explores the changes and developments that have taken place in the audiovisual area in recent times.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000191

Anahtar Kelimeler

Görsel-işitsel iletişim, Audio-visual communication

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Işık, M. (2008). Görsel-işitsel iletişim alanının düzenlenmesinde yeni eğilimler ve RTÜK. Selçuk İletişim, 5, (2), 199-205.