Oğlu Emin Akif Ersoy’un Anlatımlarıyla Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadeleye Katılması ve Bazı Hususiyetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920 de işgal edilmesi üzerine Anadolu’ya geçmeye karar vermiştir. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Türk Millî Mücadele hareketine katılmak amacı taşıyan bu geçişte yanında oğlu Emin Akif Ersoy’da yer almıştır. Mehmet Akif’in oğlu Emin Akif o tarihlerde 13(on üç) yaşındadır. İstiklâl mücadelesine katılmak için babasıyla birlikte Anadolu’ya geçmiş ve zafere kadar da yanında kalmıştır. Bilahare de birlikte Mısır’a gitmişlerdir. Daha sonra Türkiye’ye dönen Emin Akif Ersoy, Milli şairimiz Mehmet Akif’in bilinmeyen taraflarını ortaya koyan hatıralarını anlatmıştır. Emin Akif Ersoy, Millî Mücadele yıllarında babası Mehmet Akif tarafından “büyük bir gaza” olarak telakki edilen bu savaşa babası ile hangi şartlar altında katıldığını, Anadolu’ya geçtikleri ilk günlerde neler yaptıklarını anlatmıştır. Bu anlatımları arasında özellikle de babası Mehmet Akif’in az bilinen hususiyetlerini belirtmeye çalışmış, bu hususiyetlerle ilgili çarpıcı örnekler vermiştir.
Mehmet Akif Ersoy the poet of Turkish National Anthem, decided to go Anatolia after the occupation of İstanbul by the Entente Powers in 16th March 1920. The son, Emin Akif Ersoy was with him in this passing which was aimed to take part the Turkish National Struggle began with the leadership of Mustafa Kemal. Emin Akif, Mehmet Akif’s son was 13 years old then. He went to Anatolia to participate the Independence Struggle with his father and stayed with him till victory. Afterwards, they went to Egypt. Emin Akif Ersoy told the memories which presented the unknown aspects of our national poet Mehmet Akif. Emin Akif Ersoy told the circumstances of their participation of the war which was considered “a big war” by his father Mehmet Akif in the National Struggle years, and what they did in the first days of their passing to Anatolia. In these narrations he tried to indicate the little known characteristics of his father Mehmet Akif, and gave remarkable examples about the characteristics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Oğlu Emin Akif Ersoy, Millî Mücadele Yılları, Bilinmeyen tarafları, Hatıralar, Mehmet Akif Ersoy the poet of Turkish National Anthem, Emin Akif Mehmet Akif’s son, the National Struggle years, presented the unknown, the memories

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Akandere, O., (2008). Oğlu Emin Akif Ersoy’un Anlatımlarıyla Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadeleye Katılması ve Bazı Hususiyetleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 721-729.