Mekonyum Ileusunun 12 Ay Altında Tanı Alan Kistik Fibrozlu Hastalarda Klinik Seyire Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

GALENOS YAYINCILIK

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aim: Meconium ileus (MI) is an early clue to the diagnosis of cystic fibrosis (CF) and it occurs in about 15-20% of CF patients. To determine the possible prognostic factors in patients with cystic fibrosis with and without MI. Material and Method: The sample consisted of 214 patients with CF diagnosed at younger than 12 months admitted to the pediatric pulmonology unit over a period of 18 years between January 1987 to December 2005. 22 patients presented with MI (MI group), 192 patients had non MI (nonMI group). Demographic, clinical, nutritional and laboratory data were obtained. Results: There were 11 female, 11 male patients in MI group, 85 female and 107 male patients in nonMI group. A statistically significant difference was not observed between the groups studied regarding the following variables: BMI, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa colonisations, mutation types, respiratory functions assesed by FEV1, lung findings. Pseudo-Bartter’s syndrome and progression to bronchiectasis were detected higher in nonMI group statistically. Conclusions: There is no prognostic difference between two groups when these patients are diagnosed early and followed-up by a multidisciplinary action and a collective treatment approach. The results of the present study suggest that meconium ileus is not an indication of a more severe phenotype of cystic fibrosis.
Amaç: Mekonyum ileusu kistik fibrozda %10-20 oranında görülür. İlk tanı bulgularından biridir. On iki ay altında tanı alan kistik fibrozlularda mekonyum ileusu varlığının seyire etkisini mekonyum ileusu olmayan grup ile karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümünde 1987-2005 yılları arasında 12 ay altında mekonyum ileusu ile kistik fibroz tanısı alan 22 (11K/11E) hasta ile diğer nedenlerle tanı alan 192 (85K/107E) hastanın demografik, klinik özellikleri, kolonizasyonları, solunum işlevleri, hastaneye yatış sayıları, mutasyon tipleri ve takip süreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların son vücut kitle indeksi, yaş, zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde atılan volüm (FEV1), vücut ağırlığı ve boy persantilleri arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı. Staphylococcus aureus kolonizasyonu, Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu, mutasyon analizi arasında istatistiksel olarak fark saptanmazken, bronşektazi gelişiminin ve psödo-Bartter sendromu sıklığının mekonyum ileusu olmayan grupta istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. Çıkarımlar: Bu hastalar çok merkezli olarak ve ortak tedavi yaklaşımıyla tedavi edilip, takip edildiğinde erken tanı alan mekonyum ileusu olan ve olmayan grup arasında önemli fark yaşanmamaktadır. Mekonyum ileusu kistik fibrozda kötü seyir işareti değildir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Child, cystic fibrosis, meconium ileus, Çocuk, kistik fibroz, mekonyum ileusu

Kaynak

Turk Pediatri Arsivi-Turkish Archives of Pediatrics

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

45

Sayı

2

Künye

Pekcan, S., Kiper, N., Köse, M., Aslan, A. T., Çobanoğlu, N., Yalçın, E., Doğru, D., Özçelik, U., (2010). Mekonyum İleusunun 12 Ay Altında Tanı Alan Kistik Fibrozlu Hastalarda Klinik Seyire Etkisi. Türk Pediatri Arşivi, 45(2), 105-110. doi: org/10.4274/tpa.45.105.