Postpartum Depresyon

dc.contributor.authorMarakoğlu, Kamile
dc.contributor.authorÖzdemir, Saniye
dc.contributor.authorÇivi, Selma
dc.date.accessioned2020-03-26T17:45:44Z
dc.date.available2020-03-26T17:45:44Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAlthough pregnancy and pospartum period are perceived as special and cheerful times by many people, it can also be risky for the mother, who has expectations about holding her baby in her arms, due to its potential for developing psychological disorders. In the postpartum period, parents have to provide care and safety for the baby, maintain good communication, understand their new roles, develop family susceptibility, and cope with their baby's problems. Therefore, mothers are more likely to experience emotional disturbances in the postpartum period compared with other times. Psychiatric disorders of the postpartum period include three diagnostic categories: maternity blues, postpartum depression and postpartum psychosis. Postpartum depression is a term used for all depressive disorders developing in the postpartum period. Even though there is no consensus on the etiology of the disorder, psychosocial factors are reported to play a key role as well as hormonal factors. Because depression during postpartum period has adverse outcomes not only for the mother but also for the family, a specific approach is needed. The emotional link between the mother and the baby falls off seriously. Blotting out the signs results in missing the diagnosis of postpartum depression, because many women have feelings of guilt due to having a depressive mood in a period of proposed being happy. Thus, early and efficient treatment interventions and follow-up visits of women in the risk group are important. In this review, the definition, incidence, risk factors, etiology, clinic features, and treatment of postpartum depression were reviewed.
dc.description.abstractGebelik ve doğum sonrası, birçok insan için özel, hoş bir dönem olarak kabul edilmekle birlikte, yenidoğan çocuğunu kucağına alma beklentisi içinde olan anne için aynı zamanda ruhsal bozuklukların gelişimi açısından riskli bir dönem olabilmektedir. Postpartum dönemde ebeveynler, bebek bakımı sağlamak, bebek için güvenli bir çevre oluşturmak, bebekle iletişim kurmak, yeni rolleri öğrenmek, aile duyarlılığını geliştirmek ve bebekle ilgili problemlerle baş etmek zorundadır. Bu nedenle anneler postpartum dönemde, diğer yaşam dönemlerine oranla duygusal sorunları daha sık yaşamaktadırlar. Postpartum dönemde gelişen psikiyatrik bozukluklar; annelik hüznü, postpartum depresyon ve postpartum psikoz olmak üzere 3 tanısal kategori altında toplanmaktadır. Postpartum depresyon; doğum sonrası dönemde görülen tüm depresif bozukluklar için kullanılan bir kavramdır. Etiyolojisi konusunda çalışmalar arasında tam bir fikir birliği olmamakla birlikte, hormonal etmenler yanında psikososyal etmenlerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Postpartum dönemde görülen depresyon, sadece anne için değil bebek ve tüm aile için olumsuz sonuçları olacağından özel bir yaklaşım gerekir. Postpartum depresyonda anne ve bebek bağı ciddi bir şekilde bozulur. Birçok kadının mutlu olmaları gerektiğine inandıkları bir dönemde depresif duygular taşıdıklarından dolayı suçluluk duymaları nedeniyle belirtilerini saklamaları, doğum sonu depresyon tablosunun kolaylıkla gözden kaçabilmesine neden olmaktadır. Bu sebeple erken tedavi girişimleri ve risk grubu olarak kabul edilen kadınların izlemleri önemlidir. Bu derlemede postpartum depresyonun tanımlanması, sıklığı, risk etmenleri, etiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavisi konuları gözden geçirilmektedir.en_US
dc.identifier.citationMarakoğlu, K., Özdemir, S., Çivi, S., (2009). Postpartum Depresyon. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29(1), 206-214.
dc.identifier.endpage214en_US
dc.identifier.issn1300-0292en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US
dc.identifier.startpage206en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24073
dc.identifier.volume29en_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.institutionauthorMarakoğlu, Kamile
dc.institutionauthorÇivi, Selma
dc.language.isotren_US
dc.publisherTurkiye Kliniklerien_US
dc.relation.ispartofTurkiye Klinikleri Journal of Medical Sciencesen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectDepression, postpartumen_US
dc.subjectDepresyon
dc.subjectpostpartum, depresyon
dc.titlePostpartum Depresyonen_US
dc.title.alternativePostpartum Depression: Reviewen_US
dc.typeReviewen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4073.pdf
Boyut:
221.35 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası