İnce tabaka halinde kurutulan patlıcanın kuruma kinetiğinin incelenmesi ve kuruma davranışının modellenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-10-07

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, bir laboratuar kurutucusunda, patlıcanın farklı kurutma şartlarındaki (hava sıcaklığı: 45 °C, 55 °C, 65°C ve 75 °C; ön işlem: 6 mm ve 9 mm; hava hızı: 1.5 m/s ve 2.5 m/s) kuruma karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca; patlıcanın kuruma süresinin belirli bir anındaki nem içeriğini belirlemek amacıyla Newton, Page, Geliştirilmiş Page, Henderson ve Papis, logaritmik, iki terimli, iki terimli ve eksponansiyel, Wang ve Sing, Thompson, difüzyon yaklaşımı, geliştirilmiş Henderson ve Papis, Verma ve ark. ve Midilli ve ark. modelleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Kuruma olayını en iyi açıklayan modelde bulunan katsayılara, kurutma havası sıcaklığı ve hızındaki değişimin etkileri çoklu regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Tahminin standart hatası (RMSE) ve khi-kare ( ? 2) değerleri kullanılarak en uygun model saptanmış ve bunlara ilaveten modelin modelleme yeterliliği de (EF) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kuruma havası sıcaklığının (T) ve hızının (V) etkileri 6 mm dilim kalınlığındaki patlıcan örnekleri için; a=[0.7889+0.050.ln(T)], k={(11.0023+3.1720.ln(T)}, n=[1.0204.exp(1.0580/T)], b=0.0005.exp(0.0877/V); 9 mm dilim kalınlığı için a=[0.9853+0.0264.ln(T)], k=-(0.7517+0.2964.ln(T)), n=[0.6899.exp(0.3403/T),] b=0.0025.exp(0.1738/V) sabit ve katsayıları ile nem değişimini en uygun biçimde açıklayan Midilli ve ark. (ANO=a.exp(-k.tn)+b.t)) modeli ile tahmin edilmiştir. Modelleme yeterliliği de 6 mm için 0,998300?0,999123 arasında; 9 mm için 0,998684?.0,999188 arasında değişmiştir.
In this study, a laboratory dryer is used for the drying characteristics of eggplant for different pretreatments were determined. In the trials (air temperatures: 45 °C, 55, °C, 65 °C, 75 °C; air velocities: 1.5 m/s and 2.5 m/s; pretreatment: 6 mm, 9 mm). For sour eggplant drying process and moisture content at any drying time were compared by Newton, Page, Modified Page, Henderson and Pabis, Logaritmic, two-term, two-term exponential, Wang and Singh, Thompson, difusion approximation, Modified Henderson and Pabis, Verma et al., Midilli et al. models. The effect of drying air temperature and velocity on the coefficients of the best suited model were determined by multiple regression method. Root mean square error (RMSE) and khi squre ( ? 2) were used for the determination of the best suitable drying model. Modelling efficiency (EF) was determined. According to the results, The effects of drying air temperature (T) and velocity (V), could be predicted by the Midilli et al. (MR=a.exp(-k.t)+b.+t)) with contants and coefficients a=[0.7889+0.050.ln(T)], k={(11.0023+3.1720.ln(T)}, n=[1.0204.exp(1.0580/T)], b=0.0005.exp(0.0877/V) for 6 mm and a=[0.9853+0.0264.ln(T)], k=-(0.7517+0.2964.ln(T)), n=[0.6899.exp(0.3403/T)] b=0.0025.exp(0.1738/V) for 9 mm. Modeling efficiency (EF), changed between 0,998300?0,999123 for 6 mm and changed between 0,998684?.0,999188 for 9 mm.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Patlıcan, Hava sıcaklığı, Hava hızı, Ön işlem, Kuruma hızı, Modelleme, Modelleme yeterliliği, Eggplant, Air temperature, Air velocity, Pretreatment, Drying velocity, Modeling, Modeling efficiency

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tunç, M. (2008). İnce tabaka halinde kurutulan patlıcanın kuruma kinetiğinin incelenmesi ve kuruma davranışının modellenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.