Bütçe ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki: Türkiye örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İkiz açıklar hipotezine göre bütçe ve cari işlemler açığı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Keynezyen Geleneksel Görüş bu ilişkiyi kabul ederken Ricardocu Denklik Hipotezi reddetmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki bütçe ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki en küçük kareler ve VAR tekniğiyle 1989–2004 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Ampirik bulgular ise bütçe ve cari işlemler dengesi arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu göstermektedir.
According to twin deficits hypothesis, there is a linkage between budget deficit and current account deficit. While conventional Keynesian view accepts this relation, Ricardian equivalence hypothesis rejects it. The relationship between budget balance and current account balance in Turkey is examined in this study with least squares and VAR technique using quarterly data related to 1989–2004. Empirical findings indicate bidirectional causality between budget and current account balance.

Açıklama

URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302687

Anahtar Kelimeler

Bütçe dengesi, Cari işlemler dengesi, İkiz açıklar hipotezi, Budget balance, Current account balance, Twin deficits hypothesis

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

16

Künye

Mucuk, M. (2009). Bütçe ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 201-218.