Duygu eğitimi programının okul öncesi eğitime devam eden altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı Domitrovich, Greenberg, Cortes ve Kusche tarafından geliştirilen PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategy) programı temel alınarak hazırlanan Duygu Eğitimi Programı’nın okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine (duyguları tanıma, duyguları anlama ve duyguları ifade etme) etkisinin incelenmesidir. Araştırmada deneme modellerinden ön-test/son-test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iki resmi okulda eğitim görmekte olan 32 deneme ve 32 kontrol grubu olmak üzere toplam 64 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Schultz ve Izard tarafından geliştirilip Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Durmuşoğlu Saltalı, Deniz, Çeliköz ve Arı tarafından yapılan “Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi”, analizinde ise bağımlı ve bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları duygu eğitimi programının çocukların duygusal becerilerini anlamlı düzeyde artırdığını ve programın etkisinin kalıcı olduğunu göstermiştir.
The aim of this study is to examine the effects of an Emotional Education Program, which is based on the PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategy) developed by Domitrovich, Greenberg, Cortes and Kusche, on six year old children’s emotional skills (identification of emotions, understanding emotions and expression of emotions). In this study, pre-test post-test control group design was used. The sample group of the study consists of 64 students, including 32 in the experimental group and 32 in the control group studying in two public schools of the Konya Provincial Directorate of National Education. Data were collected by the Assessment of Children’s Emotion Skills (ACES) which was developed by Shultz and Izard and adopted into Turkish by Durmuşoğlu Saltalı, Deniz, Çeliköz, and Arı. In order to analyze the data, dependent and independent groups t-tests were used. Results show that the Emotional Teaching Program increased children’s emotional skills at a significant level and have permanent eff ects on children’s emotional skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

4

Künye