Duygu eğitimi programının okul öncesi eğitime devam eden altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisi

dc.contributor.authorDurmuşoğlu, Neslihan Saltalı
dc.contributor.authorDeniz, M. Engin
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:13Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:13Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Domitrovich, Greenberg, Cortes ve Kusche tarafından geliştirilen PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategy) programı temel alınarak hazırlanan Duygu Eğitimi Programı’nın okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine (duyguları tanıma, duyguları anlama ve duyguları ifade etme) etkisinin incelenmesidir. Araştırmada deneme modellerinden ön-test/son-test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iki resmi okulda eğitim görmekte olan 32 deneme ve 32 kontrol grubu olmak üzere toplam 64 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Schultz ve Izard tarafından geliştirilip Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Durmuşoğlu Saltalı, Deniz, Çeliköz ve Arı tarafından yapılan “Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi”, analizinde ise bağımlı ve bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları duygu eğitimi programının çocukların duygusal becerilerini anlamlı düzeyde artırdığını ve programın etkisinin kalıcı olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effects of an Emotional Education Program, which is based on the PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategy) developed by Domitrovich, Greenberg, Cortes and Kusche, on six year old children’s emotional skills (identification of emotions, understanding emotions and expression of emotions). In this study, pre-test post-test control group design was used. The sample group of the study consists of 64 students, including 32 in the experimental group and 32 in the control group studying in two public schools of the Konya Provincial Directorate of National Education. Data were collected by the Assessment of Children’s Emotion Skills (ACES) which was developed by Shultz and Izard and adopted into Turkish by Durmuşoğlu Saltalı, Deniz, Çeliköz, and Arı. In order to analyze the data, dependent and independent groups t-tests were used. Results show that the Emotional Teaching Program increased children’s emotional skills at a significant level and have permanent eff ects on children’s emotional skills.en_US
dc.identifier.endpage2140en_US
dc.identifier.issn1303-0485en_US
dc.identifier.issn2148-7561en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2105en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek9UVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24356
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleDuygu eğitimi programının okul öncesi eğitime devam eden altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of an emotional education program on the emotional skills of six-year-old children attending preschoolen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4356.pdf
Boyut:
385.67 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası