Palmar Skin Temperature Importance During Transthoracic Endoscopic Sympathectomy for Palmar Hyperhidrosis

dc.contributor.authorÖncel, Murat
dc.contributor.authorSudam, Güven Sadi
dc.contributor.authorKarabağlı, Hakan
dc.contributor.authorKara, İnci
dc.contributor.authorÇelik, Jale Bengü
dc.date.accessioned2020-03-26T18:30:59Z
dc.date.available2020-03-26T18:30:59Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBackground: The primary goal of this study is to identity and analysis age, diagnosis, sympathic chain levels, complications and results associated with successful endoscopic surgical treatment for hyperhydrosis and also this study was to investigate of palmar temperature changes during the operation and to prove the successful surgical procedures and beneficial of the bilateral sympathectomy during the peroperative case. Methods: Fifty one patients with severe primary palmar hyperhidrosis received bilateral endoscopic thoracic sympathectomy. Different levels of transection from T4 to T2 were performed step by step until the successful extirpation was implied by the recorded unilateral right palmar temperature intraoperative monitoring. The results of the operations were studied. All patients were followed up and evaluated for symptom resolution, postoperative complication, levels of satisfaction, and severity of compensatory sweating. Effective extirpation ganglia occurred with the intraoperative increasing palmar temperature. Results: Of a total of 102 lateral procedures, 76 laterals (76%) ended the procedure at the T4 level, 23 laterals (23%) ended the procedure at the T3-T5 level, and 1 lateral (1%) ended the procedure at the T2 level. The postoperative complication was minor, and no Horner's syndrome was detected. The rate of symptom resolution was 100% and no recurrence was found. The satisfaction rate was 92%, and the incidence of mild, moderate, and severe compensatory sweating were 12%, 8%, and 6%, respectively. Conclusions: Concerning the sympathectomy for palmar hyperhidrosis, there is a possibility that the level of the transection varies and should be adjusted for each individual patient. Intraoperative monitoring of temperature may be a useful tool in establishing a kind of standardized reference for finding the correct target level.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmadaki amaç kişilerin yaş, tanı kriteri, sempatik zincir seviyesi, oluşan komplikasyonlar ve sonuçları ile hiperhidrozisde başarılı bir endoskopik sempatektomi arasında yapılan bir karşılaştırmayla birlikte operasyon esnasında kaydedilen palmar ısı değişikliklerinin başarılı bir sempatektomiyi kanıtlaması ve rehber olması açısından önemini vurgulamaktır. Metod: 51 hasta aşırı primer hiperhidrozis için bilateral endoskopik sempatektomi yapıldı. T2 ve T4 ganglionlarının çıkarımı esnasında sağ eldeki palmar ısı intraopertif monitorize edildi. Sonuçlar operasyon sonrası değerlendirildi. Tüm hastalar terlemenin yok olması, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar rahatlamanın derecesi ve aşırı refleks terleme ve efektif ganglion çıkartımında yükselen palmar ısı yönünden değerlendirildi. Sonuçlar: Toplam 102 lateral sempatektomi yapıldı bunların; 76 tanesi (%76) T4 ganglion seviyesinde, 23 tanesi (%23) T3-T5 ganglion seviyesinde ve 1 taneside (%1) T2 ganglion seviyesinde yapılmıştır. Postoperatif komplikasyonlar minör düzeyde olup Horner sendromu görülmemiştir. Semptomların kaybolması hastalarda %100 olmuştur. Memnuniyet derecesi %92 olarak bildirilmiştir. Refleks terleme şiddetine göre %12 ılımlı,%8 orta derecede ve %6 şiddetli olmuştur. Tartışma: Palmar hiperhidrozis için her bir bireyde yapılan çeşitli derecelerdeki ganglionların eksizyonu mümkün olmabilmektedir. İntraoperatif monitorize edilen ısı degişimleri operasyonda doğru bir sempatik ganglionun çıkarılması için yararlı bir yöntemdir.
dc.identifier.citationÖncel, M., Sudam, G. S., Karabağlı, H., Kara, İ., Çelik, J. B., (2012). Palmar Skin Temperature Importance During Transthoracic Endoscopic Sympathectomy for Palmar Hyperhidrosis. Journal of Neurological Sciences-Turkish, 29(2), 285-290.
dc.identifier.endpage290en_US
dc.identifier.issn1302-1664en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage285en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28285
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.wosWOS:000305266500013en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.institutionauthorÖncel, Murat
dc.institutionauthorSudam, Güven Sadi
dc.institutionauthorKarabağlı, Hakan
dc.institutionauthorKara, İnci
dc.institutionauthorÇelik, Jale Bengü
dc.language.isoenen_US
dc.publisherJOURNAL NEUROLOGICAL SCIENCESen_US
dc.relation.ispartofJournal of Neurological Sciences-Turkishen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHyperhydrosisen_US
dc.subjectsympathetic chainen_US
dc.subjectendoscopic sympathectomyen_US
dc.subjectHiperhidrozis
dc.subjectsempatik zincir
dc.subjectendoskopik
dc.subjectsempatektomi
dc.titlePalmar Skin Temperature Importance During Transthoracic Endoscopic Sympathectomy for Palmar Hyperhidrosisen_US
dc.title.alternativePalmar Hiperhidrozis İçin Yapılan Transtorasik Endoskopik Sempatektomi Sırasında Palmar Cilt Sıcaklığının Önemien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
28285.pdf
Boyut:
254.68 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası