Mimari Bloklar Işığında Isaurıa Bölgesinin Mimari Uygulamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Antik dönemde Isauria Bölgesi sınırları içinde kalan Bozkır ilçesine bağlı Işıklar, Hacılar, Yazdamı köyleri ile Güneysınır ilçesine bağlı Ömeroğlu köyünde tespit edilen on üç mimari blok ışığında bölgenin mimari uygulamaları ve bölgesel etkileşimleri üzerinde durulmuş, stil kritik yolu ile ait oldukları zaman dilimleri belirlenmiştir. Jeopolitik konumu nedeniyle sürekli etkileşime açık olan bölgenin mimari bezemelerinde pek çok dış etkiyi tespit etmek mümkündür. Bölgenin mimari geleneği komşu bölgelerin, özellikle de Suriyeİsrail ve Pamphylia bölgelerinin etkisinde şekillenmiştir. Bazı mimari bezemelerde tespit edilen yerel unsurlar, dışarıdan gelen taş ustalarının yanı sıra yerel ustaların da bu alanda çalıştığını düşündürmektedir. Değerlendirdiğimiz mimari bloklar bölgede Hadrian Dönemi’nden Severuslar Dönemi’ne kadar devam eden imar faaliyetlerine işaret etmektedir. Bunların çoğunluğunun Antoninler Dönemi’ne tarihlenmesi, bu dönemde yaşanan siyasi istikrar ve refah düzeyi ile paralellik göstermektedir.
In the light of thirteen architectural blocks discovered in the village of Ömeroğlu of the town Güneysınır and the villages Işıklar, Hacılar, Yazdamı of the town Bozkır in the region of Isauria in the antique, architectural affairs and regional interactions have been focused on and the time they belonged to was found out by style critics way. This region which is quite open to interaction because of its geopoliticical place has lots of outer effects in its architectural designs. The architectural tradition of the region has formed under the effect of neighbor regions, especially Syria-Israel and Pamphylia regions. Domestic themes discovered in some regions make it clear that not only foreign stone masters but only domestic ones worked in this field. The architectural blocks we have evaluated point out to the reconstruction studies going on from the time of Hadrian to the time of Severus. The fact that a great majority of these were dated in the time of Antonins shows a parallelism with the consistency and comfort experienced during that period.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Isauria, Zengibar, Mimari uygulamalar, İmar faaliyetleri, Isaura, Architectural affairs, Reconstruction studies

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Baldıran, A., Gider, Z., (2010). Mimari Bloklar Işığında Isaurıa Bölgesinin Mimari Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 109-134.