Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik ve Erişebilirlik Analizi; Burdur Örneği, Türkiye

dc.contributor.authorYenice, Mahmut Serhat
dc.date.accessioned2020-03-26T18:23:05Z
dc.date.available2020-03-26T18:23:05Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, mahalle ve semt düzeyinde yeşil alan donanımlarını oluşturan çocuk oyun alanları, mahalle–semt parkları ve spor tesis alanlarının hizmet yeterlilik düzeyinin mekânsal yeterlik ve erişilebilirlik açısından Burdur kenti örneklem alanında irdelenmesidir. Araştırmada, Burdur kenti 1/1.000 ölçekli hâlihazır harita, hava fotoğrafı ve alan tespit çalışmalarından elde edilen niceliksel verilerin, mekânsal yeterlilik ve erişilebilirlik olanakları açısından değerlendirilmesine dayanan bir yöntem izlenmiştir. Araştırma sonunda; mahalle/semt üniteleri düzeyindeki yeşil alan kullanımlarını oluşturan çocuk oyun alanları, mahalle–semt parkları ve spor tesis alanlarının mekânsal yeterlilik ve erişebilirlik olanakları açısından Burdur kent formu bütününde dengesiz dağılım gösterdiği ve mekânsal standartlar açısından yetersiz olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to probe adequacy level of service of children's play areas, quarter-neighbourhood parks and sport facilities that effectuate green spaces on quarter-neighbourhood level in the terms of spatial sufficiency and accessibility sampling in the field of Burdur city. In the study, the method based on the evaluation of quantitative data, gained from field- detection studies and, air photo, available map of 1/1.000 scale Burdur city, was followed in terms of spatial sufficiency and accessibility potentialities. At the end of the study, it was designated that Burdur city form shows uneven distribution in terms of spatial sufficiency and accessibility potentialities of children playgrounds, quarter-neighbourhood parks and sport facilities that effectuate green space occupation on quarter/neighbourhood unit levels and is insufficient in the sense of spatial standards.en_US
dc.identifier.citationYenice, M. S., (2012). Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik ve Erişebilirlik Analizi; Burdur Örneği, Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 13(1), 41-47.
dc.identifier.endpage47en_US
dc.identifier.issn1302-7085en_US
dc.identifier.issn1309-2111en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNU5qRTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27559
dc.identifier.volume13en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: Aen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectBurdur
dc.subjectErişebilirlik
dc.subjectMekânsal yeterlilik
dc.subjectKentsel yeşil alan
dc.subjectAccessibility
dc.subjectSpatial sufficiency
dc.subjectUrban green areas
dc.titleKentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik ve Erişebilirlik Analizi; Burdur Örneği, Türkiyeen_US
dc.title.alternativeA Spatial Sufficiency and Accessibility Analysis for Urban Green Spaces: A Case Study for Burdur, Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
14.pdf
Boyut:
693.65 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası