Kick bocks antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, kick boks antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya, yaş ortalamaları 30,858,25 yıl, boy uzunlukları 1,690,517 m., vücut ağırlığı 63,429,887 kg. ve antrenörlük yaşı ortalaması 5,624,519 yıl olan toplam 13 bayan, yaş ortalamaları 34,857,41 yıl, boy uzunlukları 1,731,95 m., vücut ağırlığı 76,9610,039 kg. ve antrenörlük yaşı ortalaması 9,875,603 yıl olan toplam 79 erkek kick boks antrenörü gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışmada, kick boks antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için fiziksel aktivite değerlendirme anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 10,0 paket programında bağımsız gruplarda t testi, One – Way ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, Tukey ve Tam hane testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kick boks antrenörlerinin cinsiyet, antrenörlük seviyeleri, eğitim seviyeleri ve mesleki durumları bakımından spor indeksleri, merdiven indeksleri ve uyku indeksleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p0,05). Ayrıca cinsiyet, antrenörlük seviyeleri ve mesleki durumları bakımından ulaşım indeksleri arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır (p0,05). Cinsiyet ve antrenörlük seviyelerinde ev indeksi, mesleki durumda iş indekslerinde anlamlı farlılık tespit edilmiştir (p0,05). Eğitim seviyeleri bakımından ulaşım indeksi Kcal/hafta değerinde anlamlı farklılık bulunurken (p0,05), Met/hafta değerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p0,05). Sonuç olarak antrenörlerin mesleki durumları, iş indeksi, ev indeksi, ulaşım ve fiziksel aktivite düzeylerinin birbirini etkilediği düşünülmektedir. İş yerinde ve evde harcanan zaman cinsiyet açısından farklılık göstermekte olup bayanların daha az iş yerinde zaman harcadıkları görülmektedir. Antrenörlerin eğitim seviyelerine göre meslek sahibi olmalarının ulaşım indeksinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
The aim of this study is to evaluate the physical activity level of kick box trainers. 13 female kick box trainers, whose average age is 30,85±8,25 years, height is 1,69-0,517m, weight is 63,42-9,887kg and average training age is 5,62-4,519 years, and 79 male kick box trainers ,whose average age is 34,85±7,41, height is 1,73-1,955 m, weight is 76,96-10,039 kg and average training age is 9,87±5,603 years, participated to the study volunteerly. In this study, Physical Activity Evaluation Questionnaire was used to determine the physical activity level of kick box trainers. To analyze the data which has been acquired at the end of the study, test t in independent groups in SPSS 10,0 packet program, One-way ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, Tukey and Tamhane tests were used. The expressive diversity between sleep indexes, ladder indexes and sports indexes with regard to trainer’s sex, training level, education level ,job, is not found (p>0,05). There isn’t also any expressive difference between transportation indexes with regard to trainer’s sex, training level and jobs (p>0,05). An expressive difference between home index in their sex, training levels and work index in their jobs has been found (p<0,05).Transportation index with regard to trainer’s education level includes an expressive difference in the kcal/week value (p<0,05),but does not include an expressive difference in met/week value (p>0,05). As a conclusion, it has been thought that trainer’s jobs, work indexes, home indexes, transportation and physical activity levels affect each other. It has been seen that time, spent in work-place and home, doesn’t differ in point of sex, however women spend less time at work-place. It is thought that trainer’s having jobs according to their education level has effect on transportation index.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Spor Bilimleri

Kaynak

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

4

Künye

Akandere, M., Arslan, F., Taşkın, H. (2008). Kick Bocks Antrenörlerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(4), 167-173.