Effets of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the rock partridge (alectoris graeca) eggs

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, Kaya Kekliği (Alectoris graeca) yumurtalarında kuluçka öncesi depolama zamanı ve pozisyonunun kuluçka sonuçları üzerine etkileri araştırıldı. Toplam 2420 adet keklik yumurtası çalışmada kullanıldı. Tüm yumurtalar 12.8oC sıcaklık ve %70-75 nem içeren depolama odasında saklandı. Kuluçka öncesi yumurta depolama periyotları 1-7, 8-14, 15-21 ve 22-28 günler için oluşturuldu. Her bir depolama grubu üç yumurta pozisyon grubundan (günde iki sefer 45º açıyla eğme, alt-üst edilmeyen yumurtalar ve alt-üst edilen yumurtalar) oluşturuldu. Sonuç olarak, 8-14 gün depolanan ve alt-üst edilen yumurtalar diğer gruplardaki yumurtalardan çıkım gücü bakımından daha iyi kuluçka sonuçları gösterdi.
The effects of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the rock partridge (Alectoris graeca) eggs were investigated. In total, 2420 partridge eggs were used in the study. All eggs were stored in storage rooms with 12.8ºC temperature and 70-75% relative humidity. The pre-incubation egg storage periods were 1-7, 8-14, 15-21 and 22-28 days. Each storage group was divided into three eggs position groups which were 45º angle tilt twice daily, not turning egg (-) and turning egg () daily according to egg position. As a result, hatch of fertile eggs of 8-14 days and turning egg () groups were better than the results of other groups..

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik, Storage time, Storage position, Hatching results, Rock Partridge (Alectoris graeca)

Kaynak

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

6

Künye

Yılmaz, A., Tepeli, C. (2009). Effets of Pre-Incubation Storage Time and Position on Some Hatching Results of the Rock Partridge (Alectoris Graeca) Eggs. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(6), 859-862.